Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
LMRZ 63/2023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Liptovské múzeum
29. December 2023
DOHODA O SPOLUPRÁCI pri zabezpečovaní návštevníckej prevádzky na V l k o l í n c i
LMRZ 64/2023
0,00 € Mesto Ružomberok Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR01/2024
0,00 € Pavel Toman Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR02/2024
0,00 € Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR03/2024
0,00 € Mgr. Tomáš Pastucha Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR05/2024
0,00 € Svet magnetiek HIT systems s.r.o. Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR16/2024
0,00 € Viera Vojteková - DOMINO Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR15/2024
0,00 € FORNEX plus s.r.o. Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR14/2024
0,00 € PhDr. Peter Vítek Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR13/2024
0,00 € Fotovideoshop, s.r.o. Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR12/2024
0,00 € Ing. Pavol Rusňák Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR11/2024
0,00 € Iveta Rusňáková - IKA Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR10/2024
0,00 € ArcheológiaSK s.r.o. Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR08/2024
0,00 € Ľubomír Svýba Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR07/2024
0,00 € ZAKALANDIA, s.r.o. Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR06/2024
0,00 € Wander Book s.r.o. Liptovské múzeum
20. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
LMRZ 60/2023
105 310,81 € Slovenský plynárenský priemysel Liptovské múzeum
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 178/2020/OK o zverení zhodnotenia nehnuteľností a hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi
LMRZ 62/2023
19 200,00 € Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 75022/24
LMRZ 61/2023
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Liptovské múzeum
19. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZZZP 2/2023
0,00 € Múzeum Janka Kráľa Liptovské múzeum