Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov
LMRZ 51/2023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Liptovské múzeum
26. Október 2023
Kúpna zmluva
KZLM 1/2023
0,00 € Pafková Štefánia Liptovské múzeum
19. Október 2023
Darovacia zmluva
DAR 12/2023
0,00 € Ing. arch. Pavol Guoth Liptovské múzeum
19. Október 2023
Darovacia zmluva
DAR 13/2023
0,00 € Peter Janiga Liptovské múzeum
9. Október 2023
Dodatok č. 13 ku Kolektívnej zmluve Liptovského múzea uzatvorenej 12.02.2013
LMRZ 48/2023
0,00 € SLOVES ZV Liptovské múzeum Liptovské múzeum
9. Október 2023
Dohoda o uskutočňovaní bezplatnej odbornej praxe pre školský rok 2023/2024
LMRZ 50/2023
0,00 € Spojená škola Liptovské múzeum
5. Október 2023
Zmluva o dielo
ZOD 50/2023
0,00 € Mgr. Ján Slabej Liptovské múzeum
5. Október 2023
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorenej na základe Rámcovej dohody č.: 1205/2022/OSMaI/2022
LMRZ 49/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Liptovské múzeum
28. September 2023
Zmluva o dielo
ZOD 49/2023
960,00 € LMT, a.s. Liptovské múzeum
28. September 2023
Zmluva o dielo
ZOD 48/2023
1 440,00 € BYP, s.r.o. Liptovské múzeum
22. September 2023
Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy "55 rokov medzinárodného salónu umeleckej fotografie FOTOFORUM Ružomberok"
VYST 5/2023
30,00 € OZ FOTOFORUM Ružomberok Liptovské múzeum
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-521-01334
D č. 1 DAR LM 2/2023
0,00 € Fond na podporu umenia Liptovské múzeum
22. September 2023
Darovacia zmluva
DAR 11/2023
0,00 € Milan Majer Liptovské múzeum
20. September 2023
Zmluva o odborných službách
LMRZ 46/2023
200,00 € Ing. Katarína Hlavatá - audítor Liptovské múzeum
20. September 2023
Darovacia zmluva
DAR 10/2023
0,00 € Ing. Soňa Cisárová Liptovské múzeum
20. September 2023
Zmluva o reklame
LMRZ 47/2023
500,00 € DELTECH a.s. Liptovské múzeum
20. September 2023
Zmluva o dielo
ZOD 47/2023
0,00 € Ing. Michal Ondrejkov Liptovské múzeum
5. September 2023
Zmluva o dielo
ZOD 35/2023
35 517,60 € NABIMEX, s.r.o. Liptovské múzeum
5. September 2023
Zmluva o dielo
ZOD 35/2023-2
35 517,60 € NABIMEX, s.r.o. Liptovské múzeum
5. September 2023
Licenčná zmluva o použití diela
LMRZ 43/2023
0,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Liptovské múzeum