Centrálny register zmlúv

Liptovské múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR07/2024
0,00 € ZAKALANDIA, s.r.o. Liptovské múzeum
29. December 2023
Komisionárska zmluva
KOMISLMR06/2024
0,00 € Wander Book s.r.o. Liptovské múzeum
20. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
LMRZ 60/2023
105 310,81 € Slovenský plynárenský priemysel Liptovské múzeum
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 178/2020/OK o zverení zhodnotenia nehnuteľností a hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi
LMRZ 62/2023
19 200,00 € Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 75022/24
LMRZ 61/2023
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Liptovské múzeum
19. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZZZP 2/2023
0,00 € Múzeum Janka Kráľa Liptovské múzeum
13. December 2023
Kúpna zmluva
KZLM 2/2023
0,00 € Feketík Miroslav Liptovské múzeum
13. December 2023
Darovacia zmluva
DAR 16/2023
0,00 € Čápová Katarína Liptovské múzeum
11. December 2023
Zmluva o výpožičke
NAJVYP 4/2023
5 800,00 € Liptovské kultúrne stredisko Liptovské múzeum
8. December 2023
Darovacia zmluva č. 24/11/2023
DAR LM 11/2023
46,96 € Mondi SCP, a.s. Liptovské múzeum
8. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
LMRZ 58/2023
0,00 € Mesto Liptovský Hrádok Liptovské múzeum
8. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 255 zo dňa 29.11.2006 o zabezpečení ochrany majetku
LMRZ 59/2023
0,00 € Jáger-ochrana osôb a majetku,s.r.o. Liptovské múzeum
8. December 2023
Zmluva o výpožičke
NAJVYP 3/2023
6 400,00 € Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého Liptovské múzeum
8. December 2023
Darovacia zmluva
DAR 15/2023
0,00 € Čápová Katarína Liptovské múzeum
8. December 2023
Darovacia zmluva
DAR 17/2023
0,00 € Uličná Ľubica Liptovské múzeum
7. December 2023
Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej zľavovej karty
LMRZ 55/2023
168,00 € Klaster LIPTOV-združenie cestovného ruchu Liptovský Mikuláš Liptovské múzeum
7. December 2023
Zmluva o výpožičke
NAJVYP 2/2023
5 800,00 € Liptovské kultúrne stredisko Liptovské múzeum
7. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
ZVZP 7/2023
0,00 € Múzeum Janka Kráľa Liptovské múzeum
7. December 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
LMRZ 56/2023
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Liptovské múzeum
7. December 2023
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
LMRZ 57/2023
0,00 € Slovak Telekom Liptovské múzeum