Centrálny register zmlúv

Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10167
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Šarišský Jozef
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10168
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Grančaiová Mária
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10161
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Rothová Marta
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10163
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Bukovič Štefan Ing.,Mgr.
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10162
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Mecková Danica
28. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10160
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Jannová Angela
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/04/10159
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Wink Alexander
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10153
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Voščeková Eva
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10154
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Voščeková Eva
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10152
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Rackovská Mária
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10155
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Skokan Ľubomír
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/04/10156
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Zvarová Eva
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10157
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Gajdáčová Janka Ing. Mgr.
26. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10158
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Zalomová Mária
25. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom 1
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
22. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci
Antik 1
0,00 € ANTIK Telecom s. r. o. Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10150
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Rzyman Tadeáš Ing., CSc.
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10151
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Fábry Vladimír
20. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10148
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Fábry Vladimír
20. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10149
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Voščeková Eva