Centrálny register zmlúv

Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10068
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Beláková Judita Ing.
23. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10069
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Beláková Judita Ing.
18. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10066
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Krivjanská Ivana
18. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10065
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Labanc Milan
18. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10067
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Hajduová Anna Ing.
16. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10063
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Alexandrová Daniela
16. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10064
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Alexandrová Daniela
15. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10060
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Čopjanová Ľudmila PhDr.
15. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10061
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Lajčáková Martina
15. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10062
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Blážo Juraj
12. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10033
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Baranová Eva
9. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10059
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Labantová Ľubica
8. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/03/10055
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Šavelová Petra Mgr.
8. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10056
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Gríger Tomáš Ing.
8. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10057
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Koláriková Jarmila
8. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10058
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kopnická Ľudmila
5. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10054
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Ovšanka Peter Mgr.
4. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10052
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kolesárová Zuzana Ing.
4. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10053
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Marcinko Ľuboš Ing.
3. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10049
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Marečáková Ladislava