Centrálny register zmlúv

Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10084
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Hrdinová Anna
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10085
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Cimerman Jaroslav
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/04/10087
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Knapíková Justína
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/04/10088
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Knapík Miroslav
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/04/10086
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Nečas Vladimír
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10089
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kostrošová Natália Mgr.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10090
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kostrošová Natália Mgr.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10091
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kľocová Monika Mgr.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10092
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Nebusová Magdaléna Ing.
5. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10082
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Olejová Janka
5. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10083
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Demko Daniel Ing.
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10076
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Rozborilová Denisa
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10077
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Vallo Eduard Ing.
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10078
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Brutovský Dušan
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10079
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Zajacová Adela
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/03/10081
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Čekel Michal
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10080
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Švedlárová Anna Mgr.
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/04/10075
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Krajč Karol Mgr.
25. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10073
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Selvek Dušan
25. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10074
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Andráš Anton Ing.