Centrálny register zmlúv

Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10040
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Šimko Milan
19. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10041
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Tebeláková Markéta
14. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10038
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kovalčíková Valéria
14. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10039
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kudasová Marta
14. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10035
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Matoš Peter Mgr.
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10036
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Budzáková Martina
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10037
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Štolcová Eva JUDr
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10034
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Janošková Alena
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/04/10021
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Nazarej Jozef
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10030
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Macková Jana
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10031
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Adamjaková Stanislava
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10032
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Diabelko Mário
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10028
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Janoško Jozef
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10029
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Janošková Alena
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10026
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Krajč Sendecká Eva
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10027
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Remáková Darina PharmDr
5. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10025
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Hlavatá Monika
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10022
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Rác Igor
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10023
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Haitschová Jana
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10024
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Malučký Vladimír