Centrálny register zmlúv

Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09988
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Malatinová Jozefína Ing.
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09990
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Fillová Eva
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09989
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Fábry Radovan Ing.
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09991
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kršjaková Jarmila
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09992
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Gajdošová Katarína Ing..
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09984
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kobza Dušan
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09985
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Olejová Michaela
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09986
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Dílsky Štefan
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09979
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Gabonay Milan Ing.
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09980
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kubus Miroslav
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09981
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Timárová Jana Mgr.
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09982
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Čarnoká Aurélia
13. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/02/09983
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Habiňák Dušan
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09971
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Samolová Eva Mgr.
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09972
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Súkeníková Renáta
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09973
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Smolejová Mária
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09974
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Waradzinová Svetlana doc., Mgr.art.
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09975
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Waradzinová Svetlana doc.,Mgr.art.
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09976
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Nováčeková Mária MUDr.
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09977
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Becková Jana Mgr.