Centrálny register zmlúv

Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10005
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Malíková Ema
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09998
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Bachratý Peter
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/03/09999
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Šoltis Miroslav
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10000
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Gábor Miroslav
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10001
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Gajanová Renáta
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10002
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Pavlíková Monika
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/10003
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Maniaková Diana
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09993
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Bednár Martin
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09994
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Bednár Martin
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09995
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Galschneiderová Anna
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09996
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Janigová Gabriela
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/02/09997
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Zahoranský Ján Ing.
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09987
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Milčáková Mária
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09988
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Malatinová Jozefína Ing.
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09990
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Fillová Eva
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09989
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Fábry Radovan Ing.
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09991
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kršjaková Jarmila
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09992
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Gajdošová Katarína Ing..
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09984
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kobza Dušan
14. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09985
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Olejová Michaela