Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Kúpna zmluva
Z/166/2023
28 164,00 € brainit.sk, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. November 2023
Kúpna zmluva č. Z/164/2023
Z/164/2023
6 300,00 € LESANA, spol. s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
29. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
Z/165/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
28. November 2023
Kúpna zmluva č. Z/163/2023
Z/163/2023
24 019,78 € Drevostavby D.Ľ.J. s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
27. November 2023
Kúpna zmluva č. Z/161/2023
Z/161/2023
3 757,91 € Drevostavby D.Ľ.J. s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
21. November 2023
Zmluva o dielo
Z/162/2023
174 900,00 € Lesostav Poprad, s.r.o Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
6. November 2023
Kúpna zmluva
Z/160/2023
36 552,00 € Peter Grečko - RYS Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
3. November 2023
Zmluva o poskytovaná služieb
Z/158/2023
11 689,99 € METROPOL Invest, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
2. November 2023
Zmluva o bežnom účte
Z/159/2023
0,00 € Štátna pokladnica Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
24. Október 2023
Kúpna zmluva č. Z/153/2023
Z/153/2023
14 022,82 € MSGW s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
23. Október 2023
Zmluva o bežnom účte
Z/157/2023
0,00 € Štátna pokladnica Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Október 2023
Kúpna zmluva č. Z/154/2023
Z/154/2023
18 476,35 € Drevostavby D.Ľ.J. s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Október 2023
Kúpna zmluva č. Z/155/2023
Z/155/2023
8 220,00 € Timber Trade s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Október 2023
Dohoda o spolupráci pri manažmente chráneného živočícha bobra vodného
Z/156/2023
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
16. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071DFX1-76-93
Z/152/2023
21 617,21 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
10. Október 2023
Kúpna zmluva č. Z20239890_Z
Z/145/2023
6 500,00 € UNIKOL spol. s r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
10. Október 2023
Kontrakt č. 284/2023/6.6
Z/151/2023
353 631,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
5. Október 2023
Dohoda o skončení nájmu pozemku
Z/150/2023
0,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Igor Opremčák
2. Október 2023
Kúpna zmluva č. Z/147/2023
Z/147/2023
18 901,00 € LESANA, spol. s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. objednávateľa Z/148/2023 č. zhotoviteľa 01/2023
Z/148/2023
21 600,00 € Pro Ateliers, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi