Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2022
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
009/2022
10,00 € Cibula Ľuboš Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
12. Máj 2022
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
010/2022
10,00 € Javorský Róbert Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
12. Máj 2022
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
011/2022
10,00 € Krak Vladimír Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
12. Máj 2022
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
012/2022
10,00 € Vaľo Marián Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
3. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
003/2022
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
3. Máj 2022
Zamestnávateľská zmluva
004/2022
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
3. Máj 2022
Zamestnávateľská zmluva
005/2022
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
3. Máj 2022
Zamestnávateľská zmluva
006/2022
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
3. Máj 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
007/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zmluva o dielo_Zriadenie expozície roklín v informačnom centre na Podlesku
001/2022
82 690,20 € Ústav technológií a inovácií s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
002/2022
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi