Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
Kúpna zmluva č. Z/095/2022
095/2022
7 259,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Goodrex s.r.o.
22. November 2022
Zmluva o spolupráci
096/2022
0,00 € fi:ling, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Zmluva o partnerstve
097/2022
15 249,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
14. November 2022
Zmluva o spolupráci
082/2022
0,00 € Mountain Kingdom, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Zmluva o spolupráci
083/2022
0,00 € Štefánia Tobisová - Suveníry Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Zmluva o spolupráci
087/2022
0,00 € Autocamping Podlesok, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Rámcová zmluva o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva pochádzajúcich z národného parku na trh
088/2022
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Dohoda o spolupráci č. 005289/2022/LSR
089/2022
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
14. November 2022
Dohoda o súčinnosti pri delimitácii licenčných práv
090/2022
Doplnená
5 183,00 € Foresta SK, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
10. November 2022
Kúpna zmluva č. Z/084/2022
084/2022
1 667,50 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Jase, spol. s r.o.
10. November 2022
Kúpna zmluva č. Z/085/2022
085/2022
8 810,72 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Mária Smolenová
10. November 2022
Kúpna zmluva č. Z/086/2022
086/2022
9 022,86 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi REPRO SERVIS s.r.o.
27. Október 2022
Zmluva o spolupráci
078/2022
0,00 € Kláštorisko Letanovce, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
27. Október 2022
Zmluva o spolupráci
079/2022
0,00 € Pohoda Services, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
27. Október 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávanie praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu - Prax pre mladých
080/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spisšká Nová Ves Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Kúpna zmluva č. Z/074/2022
074/2022
8 396,08 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Mária Smolenová
18. Október 2022
Kúpna zmluva č. Z/075/2022
075/2022
16 377,76 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Mária Smolenová
18. Október 2022
Kúpna zmluva č. Z/076/2022
076/2022
8 611,66 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Mária Smolenová
18. Október 2022
Komisionárská smlouva č. 20220007
077/2022
0,00 € Wander Book s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. September 2022
Zmluva o partnerstve
057/2022
0,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky