Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2022
Nájomná zmluva
054/2022
747,34 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 0082/Nadácia VSE/2022
055/2022
5 000,00 € Nadácia VSE Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva na zásobníky Tork
056/2022
18,00 € Gastrobal s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
059/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
060/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
061/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
062/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
063/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
064/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
065/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
066/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
067/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
068/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
069/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
070/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
071/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
26. August 2022
Kúpna zmluva č. Z/048/2022
048/2022
7 577,46 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi PRP, s.r.o.
26. August 2022
Rámcová zmluva o sprostredkovaní predaja
051/2022
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Zmluva č. 354-271-22Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
042/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
043/2022
0,00 € Mgr. Ladislav Sabo Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi