Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
044/2022
0,00 € Kvetoslava Turzáková Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
045/2022
0,00 € Ing. Katarína Škorvánková Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
046/2022
0,00 € Ing. Matej Pisarčík Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
047/2022
0,00 € František Divok Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
050/2022
0,00 € Ing. Vladimír Mucha Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
20. Júl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
049/2022
0,00 € Ľuboš Cibula Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Júl 2022
Zmluva o bežnom účte
037/2022
0,00 € Štátna pokladnica Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Júl 2022
Zmluva č ZO-2022A26663-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
038/2022
Doplnená
1 584,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Júl 2022
Dohoda o spolupráci č. 6304-2022-LSR
039/2022
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
19. Júl 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie
040/2022
Doplnená
120,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
8. Júl 2022
Zmluva č. 08/06/2022/P o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. a zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
035/2022
2 456,00 € PYROBOSS, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
8. Júl 2022
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
036/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k hromadnej poistnej zmluve povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 11-921-72902065
027/2022/01
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k hromadnej poistnej zmluve poistenia motorových vozidiel č. 11-951-78901179 havarijné poistenie
017/2022/01
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
30. Jún 2022
Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu
041/2022
62,21 € Union poisťovňa, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. SAŽP SEI/2022/55
028/2022
262,88 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. Jún 2022
Poistná zmluva poistenie majetku podnikateľských subjektov
030/2022
2 084,00 € Union poisťovňa, a. s. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní Služby PlatbaMobilom.sk
031/2022
0,00 € ELET, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
032/2022
0,00 € Kláštorisko Letanovce s.r.o Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
22. Jún 2022
Nájomná zmluva č.476/6353/NZ-2022
033/2022
150,75 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest