Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do DS - navýšenie MRK OM CHS Oravice
293/2023
2 514,54 € Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
29. November 2023
Kúpna zmluva
251/2023
1,00 € Jana Ballová, Hlavná 47/34, 027 21 Žaškov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
29. November 2023
Kúpna zmluva
291/2023
1,00 € Mgr. Lucia Habovštiaková, Vyšný koniec 14/19, 029 51 Lokca Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
29. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva
260/2023
0,00 € Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, Ing. Ján Prílepok, primátor mesta Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
29. November 2023
Kúpna zmluva
253/2023
1,00 € Marek Bulvas, Novoť 671, 029 55 Novoť Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
29. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
278/2023
0,00 € Obec Veličná, Obecný úrad, 027 54 Veličná 162 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
16. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o podmienkach a úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacej verejnej kanalizácie
272/2023
0,00 € Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora č. 454, 029 47 Oravská Polhora Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
16. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
271/2023
0,00 € Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora č. 454, 029 47 Oravská Polhora Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
13. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
292/2023
0,00 € Investor: Obec Medzibrodie nad Oravou, Medzibrodie nad Oravou 122, 026 01 Medzibrodie nad Oravou, IČO: 00314650, Budúci prevádzkovateľ: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
10. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
277/2023
0,00 € Obec Vitanová, Vitanová 82, 027 12 Vitanová Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
9. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
266/2023
0,00 € Budúci povinný z vecného bremena: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, Ing. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
8. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. MKB22004
276/2023
280,00 € SOMI Systems, a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
3. November 2023
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a kanalizácií
247/2023
0,00 € Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
3. November 2023
Zmluva o Dielo
261/2023
15 668,71 € HUBER CS spol. s r.o., Cihlárska 643/19, 60200 Brno Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
3. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
181/2023
0,00 € Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
2. November 2023
Zmluva o nájme
199/2023
2 940,00 € ORANET, s.r.o., Novoť 171, 029 55 Novoť Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
2. November 2023
Zmluva o nájme energetického zariadenia
217/2023
120,00 € ORANET, s.r.o., Novoť 171, 029 55 Novoť Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
27. Október 2023
Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku
223/2023
0,00 € Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
27. Október 2023
Zmluva o prevádzkovaní stavby
53/2023
0,00 € Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
27. Október 2023
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií
175/2023
0,00 € Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.