Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
248/2023
0,00 € Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
25. Október 2023
Zmluva o Dielo
262/2023
19 424,00 € Miroslav Gábor, Závoda 998/5, 029 52 Hruštín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
24. Október 2023
Zmluva o Dielo
263/2023
17 499,20 € BAPE DK, s.r.o., Jána Hollého 1976/8, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
24. Október 2023
Kúpna zmluva
252/2023
1,00 € Tomáš Javorek, Lesná 1111/7, 028 01 Trstená Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
24. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
214/2023
0,00 € Povinný z vecného bremena: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, Ing. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK, IČO: 37808427 a Investor: JL Real Estate, s.r.o., Lucenkova 122/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 52777995 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
13. Október 2023
Kúpna zmluva
255/2023
11 752,00 € PUMPY, s.r.o., Bukovec 159, 044 20 Bukovec Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
13. Október 2023
Kúpna zmluva
249/2023
426 000,00 € KOBIT-SK, s.r.o., M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
13. Október 2023
Zmluva o dielo na vytvorenie web stránky
246/2023
2 900,00 € DSGN union, s.r.o., Bottova 12, 036 01 Martin Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
6. Október 2023
Zmluva o prevádzkovaní stavby
238/2023
0,00 € Obec Veličná, Veličná 162, 02754 Veličná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
6. Október 2023
Zmluva o prevádzkovaní stavby
239/2023
0,00 € Obec Veličná, Veličná 162, 02754 Veličná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
3. Október 2023
Zmluva o dielo
240/2023
41 937,67 € Stanislav Žibek - stavebná firma, Lomná 77, 029 54 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
4. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. PPS23017
242/2023
0,00 € SOMI Systems, a.s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
4. Október 2023
Zmluva o dielo
244/2023
20 804,20 € Michlovský - protlaky, a.s., Salaš 99, 763 51 Zlín, Česká republika Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
27. September 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
228/2023
0,00 € IBRP, a.s., J. Ťatliaka 1748/5, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. September 2023
Inominátna zmluva
185/2023
10 350,00 € Obec Lokca, Trojičné námestie 3/8, 029 51 Lokca Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. September 2023
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
186/2023
0,00 € Obec Lokca, Trojičné námestie 3/8, 029 51 Lokca Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. September 2023
Inominátna zmluva
187/2023
23 765,00 € Obec Krivá, Krivá 180, 027 55 Krivá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. September 2023
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
188/2023
0,00 € Obec Krivá, Krivá 180, 027 55 Krivá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo
229/2023
658 087,31 € HYDROEKOL, s. r. o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
22. September 2023
Inominátna zmluva
212/2023
32 521,69 € OMNIKO, s.r.o., J. Ťatliaka 1785/6, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.