Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2023
Dodatok č. 10 k zmluva č. 20041112/1-4
210/2023
180,00 € DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
22. August 2023
Dodatok č. 10 k zmluve č. 20041112/1-3
211/2023
180,00 € DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
22. August 2023
Dodatok č. 2
193/2023
16 587 387,02 € VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. August 2023
Dodatok č. 10 k zmluve č. 20041112/1-5
208/2023
156,00 € DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. August 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - LZE FVE ČOV Námestovo
183/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. August 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do DS
124/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
16. August 2023
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií
153/2023
0,00 € Obec Horná Lehota, Horná Lehota 210, 027 41 Oravský Podzámok Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
16. August 2023
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
134/2023
0,00 € Obec Malatiná, Malatiná 148, 026 01 Malatiná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
27. Júl 2023
Kúpna zmluva
161/2023
1,00 € Alena Kubiridžáková, Hviezdoslavova 36/42, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
27. Júl 2023
Kúpna zmluva
160/2023
1,00 € Ing. Tomáš Vnenčák, Oravská Polhora 921, 029 47 Oravská Polhora Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
27. Júl 2023
Kúpna zmluva
159/2023
1,00 € Rastislav Trabalík, Oravská Jasenica 460, 029 64 Oravská Jasenica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
27. Júl 2023
Zmluva o nájme
107/2023
1,00 € Obec Zubrohlava, Plátennícka 464/2, 029 43 Zubrohlava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. Júl 2023
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
135/2023
0,00 € Obec Veličná, Obecný úrad, Veličná 162, 027 54 Veličná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. Júl 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o nájme č. 468/2014
156/2023
0,00 € Obec Veličná, Veličná 162, 02754 Veličná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. Júl 2023
Kúpna zmluva
142/2023
1,00 € Mária Macáková, rod. Karcolová, Stred 13, 027 05 Zázrivá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Júl 2023
Zmluva č. 172/2023 o poskytnutí technicko - ekonomických dát a technických údajov
172/2023
0,00 € Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora č. 454, 029 47 Oravská Polhora Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Júl 2023
Kúpna zmluva
168/2023
1,00 € Peter Sopko, Družstevná 97/24, 026 01 Bziny Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Júl 2023
Kúpna zmluva
137/2023
1,00 € Pozemkové pasienkové spoločenstvo obce Bziny, Lazy 2106/28, 026 01 Bziny Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Júl 2023
Zmluva o dielo
170/2023
17 844,32 € Riline, s. r. o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
13. Júl 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
182/2023
3 410,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Pribinova 19, 811 09, Bratislava, Slovenská republika Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.