Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2024
Dohoda č. 1
103/2024
0,00 € Zdeněk Blažek, Slnečná 165/22, 02901 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb
102/2024
19 600,00 € B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o., Matúšova 7106/56, 811 04 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. Marec 2024
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
95/2024
0,00 € Obec Brezovica, Osloboditeľov 346, 028 01 Brezovica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. Marec 2024
Inominátna zmluva
96/2024
80 976,75 € Obec Brezovica, Osloboditeľov 346, 028 01 Brezovica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
15. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
94/2024
5 651,40 € Povinný z vecného bremena: Obec Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou 250, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 00314447 a Oprávnený z vecného bremena: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
14. Marec 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o vývoze odpadových vôd
85/2024
0,00 € Technické služby, s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
97/2024
11 403,00 € PUMPY, s.r.o., Bukovec 159, 044 20 Bukovec Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
12. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
4/2024
200,00 € Povinný z vecného bremena: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 a Oprávnený z vecného bremena: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
11. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
98/2024
100,00 € Povinný z vecného bremena: Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 a Oprávnený z vecného bremena: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
11. Marec 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
72/2024
0,00 € STADREKO, s.r.o., Družstevná 829, 027 43 Nižná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
83/2024
15,20 € Povinný z vecného bremena: MUDr. Mičáň František, Vyšnokubínska 282/204, 026 01 Vyšný Kubín a Oprávnený z vecného bremena: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
6. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - Hruštín
42/2024
292,50 € Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
5. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
7/2024
0,00 € Povinný z vecného bremena: Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, IČO: 00314676 a Oprávnený z vecného bremena: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
5. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
33/2024
0,00 € Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
5. Marec 2024
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií
36/2024
0,00 € Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
5. Marec 2024
Kúpna zmluva
84/2024
14 900,00 € CDP, spol. s r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
5. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 01/2023/SK
321/2023
0,00 € Sensus Slovensko, a. s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
5. Marec 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 95/2022
319/2023
0,00 € CAMPRI, spol. s r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
315/2023
19 196,94 € OZ Chatová Osada Príboj, Slnečná 166/24, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 115/2019
80/2024
45 353,52 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.