Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k zmluve č. 18036006
107/2024
3 960,00 € SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
114/2024
33 440,00 € SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
118/2024
4,00 € Povinný z vecného bremena: Anna Daňková, Dlhá nad Oravou 106, 027 55 Dlhá nad Oravou a Oprávnený z vecného bremena: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva
67/2024
350,00 € Juliána Bugajová, Hladovka 166, 027 13 Hladovka Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva
66/2024
233,00 € Jozef Šimala, Čimhová 131, 027 12 Čimhová Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
2. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
259/2023
134,32 € Mgr. Alena Čajková, Ťapešovo 137, 029 01 Ťapešovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva
65/2024
233,00 € Ján Šimala, Čimhová 137, 027 12 Čimhová Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva
68/2024
233,00 € Štefan Šimala, Čimhová 109, 027 12 Čimhová Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva
69/2024
350,00 € Mária Gracáková, Nižná 1484, 027 43 Nižná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
27. Marec 2024
Kúpna zmluva
55/2024
1,00 € JL Real Estate, s.r.o., Lucenkova 1222/14, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
27. Marec 2024
Dodatok č. 1
113/2024
46 750,00 € APLIK, spol. s r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
112/2024
2 000,00 € Budúci povinný z vecného bremena: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava - Ružinov, IČO: 36002047 a Budúci platiteľ jednorazovej náhrady: MTS, spol. s r.o., Krivá 53, 027 55 Krivá, IČO: 36001368 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
24/2024
0,00 € Obec Novoť, Novoť 285, 029 55 Novoť Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. Marec 2024
Zmluva o nájme
53/2024
1,00 € Obec Novoť, Novoť 285, 029 55 Novoť Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. Marec 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
195/2023
0,00 € MECASYS, s.r.o., Florinova 873/20, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. Marec 2024
Kúpna zmluva
109/2024
1,00 € SPARTA PROPERTY s.r.o., Vlčie Doly 444, 082 52 Dulova Ves Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí technicko - ekonomických dát a technických údajov
79/2024
0,00 € Obec Zubrohlava, Plátennícka 464/2, 029 43 Zubrohlava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
19. Marec 2024
Dohoda č. 1
103/2024
0,00 € Zdeněk Blažek, Slnečná 165/22, 02901 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb
102/2024
19 600,00 € B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o., Matúšova 7106/56, 811 04 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. Marec 2024
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
95/2024
0,00 € Obec Brezovica, Osloboditeľov 346, 028 01 Brezovica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.