Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Hriňová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva o charitatívnej reklame č. 07/2024
EXT_037/2024
600,00 € JASIV, občianske združenie Mesto Hriňová
18. Jún 2024
Zmluva o umiestnení energetického zariadenia
EXT_038/2024
0,00 € Hriňovská energetická, s.r.o. Mesto Hriňová
18. Jún 2024
Dodatok č. 3
EXT_039/2024
0,00 € Hriňovská energetická, s.r.o. Mesto Hriňová
14. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 1275 na prenájom hrobového miesta
CIN_112/2024
10,00 € Marková Mária Mesto Hriňová
14. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 2617 na prenájom hrobového miesta
CIN_113/2024
15,00 € Marková Mária Mesto Hriňová
14. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 1404 na prenájom hrobového miesta
CIN_114/2024
15,00 € Lupták Peter Mesto Hriňová
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
VYS_007/2024
2 030,00 € Malček Štefan Mesto Hriňová
11. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NAJ_009/2024
1,00 € Centrum právnej pomoci Mesto Hriňová
6. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 1234 na prenájom hrobového miesta
CIN_110/2024
12,50 € Miklianová Mária Mesto Hriňová
6. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 1235 na prenájom hrobového miesta
CIN_111/2024
12,50 € Miklianová Mária Mesto Hriňová
4. Jún 2024
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
EXT_036/2024
0,00 € HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA Mesto Hriňová
27. Máj 2024
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci
EXT_035/2024
130,00 € AG FOODS SK s.r.o. Mesto Hriňová
22. Máj 2024
Zmluva o účinkovaní
KUL_021/2024
250,00 € Bystrô Mesto Hriňová
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 01030/2024-PNZ -P40269/24.00
NAJ_008/2024
50,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Hriňová
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 251 na prenájom hrobového miesta
CIN_103/2024
12,50 € Tkáč Martin Mesto Hriňová
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 868 na prenájom hrobového miesta
CIN_104/2024
12,50 € Tkáčová Mária Mesto Hriňová
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 935 na prenájom hrobového miesta
CIN_105/2024
15,00 € Žilová Anna Mesto Hriňová
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 1003 na prenájom hrobového miesta
CIN_106/2024
12,50 € Lupták Ondrej Mesto Hriňová
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 1004 na prenájom hrobového miesta
CIN_107/2024
12,50 € Lupták Ondrej Mesto Hriňová
22. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 1005 na prenájom hrobového miesta
CIN_108/2024
15,00 € Lupták Ondrej Mesto Hriňová