Centrálny register zmlúv

Mesto Hriňová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 78 na prenájom hrobového miesta
CIN_289/2023
12,50 € Oravcová Pavla Mesto Hriňová
6. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 79 na prenájom hrobového miesta
CIN_290/2023
12,50 € Oravcová Pavla Mesto Hriňová
6. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 93 na prenájom hrobového miesta
CIN_291/2023
15,00 € Oravcová Pavla Mesto Hriňová
6. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 106 na prenájom hrobového miesta
CIN_292/2023
10,00 € Oravcová Pavla Mesto Hriňová
5. Marec 2024
Nájomná zmluva
NAJ_004/2024
1,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Mesto Hriňová
5. Marec 2024
Dohoda o ukončení nájmu k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 22/2016
NAJ_005/2024
0,00 € Lalíková Emília Mesto Hriňová
1. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3901 na prenájom hrobového miesta
CIN_288/2023
15,00 € Žiak Marek Mesto Hriňová
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti
EXT_020/2024
0,00 € MediConty s.r.o. Mesto Hriňová
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Hriňová v roku 2024
FIN_029/2024
1 300,00 € Dobrovoľný hasičský zbor, Hriňová Mesto Hriňová
29. Február 2024
Nájomná zmluva č. 3104 na prenájom hrobového miesta
CIN_286/2023
15,00 € Krahulec Jozef Mesto Hriňová
29. Február 2024
Nájomná zmluva č. 3504 na prenájom hrobového miesta
CIN_287/2023
15,00 € Kaľamárová Elena Mesto Hriňová
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová
FIN_027/2024
1 000,00 € Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Mesto Hriňová
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová
FIN_028/2024
500,00 € Domov sociálnych služieb Detva Mesto Hriňová
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Hriňová v roku 2024
FIN_026/2024
1 000,00 € Horoklub Hriňová Mesto Hriňová
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-441-00587
EXT_021/2024
2 500,00 € Fond na podporu umenia Mesto Hriňová
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová
FIN_025/2024
0,00 € Bystrô Mesto Hriňová
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová
FIN_024/2024
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Mesto Hriňová
26. Február 2024
Nájomná zmluva č. 3980d na prenájom hrobového miesta
CIN_285/2023
12,50 € Marková Mária Mesto Hriňová
26. Február 2024
Nájomná zmluva č. 3980c na prenájom hrobového miesta
CIN_284/2023
12,50 € Marková Mária Mesto Hriňová
26. Február 2024
Nájomná zmluva č. 3980b na prenájom hrobového miesta
CIN_283/2023
15,00 € Marková Mária Mesto Hriňová