Centrálny register zmlúv

Mesto Hriňová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Mandátna zmluva
EXT_028/2024
1 890,00 € ANSVO ANS, s. r. o. Mesto Hriňová
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová v roku 2024
FIN_033/2024
1 650,00 € Lyžiarsky klub Hriňová Mesto Hriňová
29. Február 2024
Zmluva o sponzorskom dare
FIN_030/2024
500,00 € Horoklub Hriňová Mesto Hriňová
28. Marec 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu programu - Poistná zmluva
EXT_027/2024
90,00 € Komunálna poisťovňa Mesto Hriňová
27. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 1268 na prenájom hrobového miesta
CIN_029/2024
15,00 € Malčeková Viera Mesto Hriňová
27. Marec 2024
Darovacia zmluva so súčasným zriadením vecného bremena
VYS_002/2024
0,00 € Krovstav domy s.r.o. Mesto Hriňová
26. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3994a na prenájom hrobového miesta
CIN_027/2024
12,50 € Paučo Ján Mesto Hriňová
26. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 1127 na prenájom hrobového miesta
CIN_026/2024
12,50 € Uhrin Martin Mesto Hriňová
26. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 1126 na prenájom hrobového miesta
CIN_025/2024
12,50 € Uhrin Martin Mesto Hriňová
26. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
EXT_026/2024
7 534,44 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen Mesto Hriňová
26. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3994b na prenájom hrobového miesta
CIN_028/2024
12,50 € Paučo Ján Mesto Hriňová
22. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 2365 na prenájom hrobového miesta
CIN_024/2024
15,00 € Kmeťová Helena Mesto Hriňová
22. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 2304 na prenájom hrobového miesta
CIN_023/2024
15,00 € Tonhajzerová Ľubica, Mgr. Mesto Hriňová
22. Marec 2024
Zmluva o Platobnej karte
EXT_024/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Hriňová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 588 na prenájom hrobového miesta
CIN_018/2024
12,50 € Paučová Emília Mesto Hriňová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 587 na prenájom hrobového miesta
CIN_019/2024
12,50 € Paučová Emília Mesto Hriňová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 634 na prenájom hrobového miesta
CIN_020/2024
12,50 € Melicherová Jana Mesto Hriňová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 635 na prenájom hrobového miesta
CIN_021/2024
12,50 € Melicherová Jana Mesto Hriňová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3936 na prenájom hrobového miesta
CIN_022/2024
15,00 € Maruniaková Monika Mesto Hriňová
21. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
EXT_023/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Hriňová