Centrálny register zmlúv

Mesto Hriňová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 21 na prenájom hrobového miesta
CIN_299/2023
12,50 € Katreniak Štefan Mesto Hriňová
13. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 2 na prenájom hrobového miesta
CIN_298/2023
12,50 € Katreniak Štefan Mesto Hriňová
13. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 1 na prenájom hrobového miesta
CIN_297/2023
12,50 € Katreniak Štefan Mesto Hriňová
13. Marec 2024
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
EXT_022/2024
0,00 € HANYX s.r.o. Mesto Hriňová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnuní finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová
FIN_031/2024
1 650,00 € Lyžiarsky klub SKI TEAM JASE LÁTKY Mesto Hriňová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová
FIN_032/2024
1 400,00 € OZ Hriňovské divadlo Mesto Hriňová
7. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 115 na prenájom hrobového miesta
CIN_293/2023
15,00 € Balogová Mária Mesto Hriňová
7. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 116 na prenájom hrobového miesta
CIN_294/2023
15,00 € Balogová Mária Mesto Hriňová
7. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 117 na prenájom hrobového miesta
CIN_295/2023
15,00 € Balogová Mária Mesto Hriňová
7. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 125 na prenájom hrobového miesta
CIN_296/2023
15,00 € Balogová Mária Mesto Hriňová
6. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 78 na prenájom hrobového miesta
CIN_289/2023
12,50 € Oravcová Pavla Mesto Hriňová
6. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 79 na prenájom hrobového miesta
CIN_290/2023
12,50 € Oravcová Pavla Mesto Hriňová
6. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 93 na prenájom hrobového miesta
CIN_291/2023
15,00 € Oravcová Pavla Mesto Hriňová
6. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 106 na prenájom hrobového miesta
CIN_292/2023
10,00 € Oravcová Pavla Mesto Hriňová
5. Marec 2024
Nájomná zmluva
NAJ_004/2024
1,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Mesto Hriňová
5. Marec 2024
Dohoda o ukončení nájmu k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 22/2016
NAJ_005/2024
0,00 € Lalíková Emília Mesto Hriňová
1. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3901 na prenájom hrobového miesta
CIN_288/2023
15,00 € Žiak Marek Mesto Hriňová
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti
EXT_020/2024
0,00 € MediConty s.r.o. Mesto Hriňová
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Hriňová v roku 2024
FIN_029/2024
1 300,00 € Dobrovoľný hasičský zbor, Hriňová Mesto Hriňová
29. Február 2024
Nájomná zmluva č. 3104 na prenájom hrobového miesta
CIN_286/2023
15,00 € Krahulec Jozef Mesto Hriňová