Centrálny register zmlúv

Mesto Hriňová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 122 na prenájom hrobového miesta
CIN_036/2024
12,50 € Halaj Jozef Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 2421 na prenájom hrobového miesta
CIN_035/2024
15,00 € Bystrianský Milan Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 1632 na prenájom hrobového miesta
CIN_034/2024
15,00 € Kmeťová Jana Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 1445 na prenájom hrobového miesta
CIN_033/2024
15,00 € Fazekašová Emília Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 3749 na prenájom hrobového miesta
CIN_032/2024
12,50 € Zubajová Štefánia, Ing. Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 146 na prenájom hrobového miesta
CIN_038/2024
10,00 € Sujová Jolana Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 2179 na prenájom hrobového miesta
CIN_039/2024
15,00 € Sujová Jolana Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 304 na prenájom hrobového miesta
CIN_040/2024
12,50 € Marcineková Elena Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 305 na prenájom hrobového miesta
CIN_041/2024
12,50 € Marcineková Elena Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 313 na prenájom hrobového miesta
CIN_042/2024
15,00 € Peťková Elena Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 455 na prenájom hrobového miesta
CIN_043/2024
15,00 € Stieranka Rudolf Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 549 na prenájom hrobového miesta
CIN_044/2024
15,00 € Fekiačová Anna Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 572 na prenájom hrobového miesta
CIN_045/2024
12,50 € Gondášová Anna Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 573 na prenájom hrobového miesta
CIN_046/2024
12,50 € Gondášová Anna Mesto Hriňová
17. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
EXT_030/2024
1 382,40 € Správa športových zariadení mesta Hriňová Mesto Hriňová
15. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 1017 na prenájom hrobového miesta
CIN_030/2024
15,00 € Zubajová Štefánia, Ing. Mesto Hriňová
11. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
EXT_029/2024
1 017,36 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen Mesto Hriňová
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hriňová v roku 2024
FIN_034/2024
400,00 € KRNOFEĽ o.z. Mesto Hriňová
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva
NAJ_006/2024
2 460,90 € Lucia Sebínová - prevádzkareň Mesto Hriňová
5. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 7/2022, Dohoda o ukončení nájmu
NAJ_007/2024
0,00 € Jozef Michálik Mesto Hriňová