Centrálny register zmlúv

Mesto Hriňová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3489 na prenájom hrobového miesta
CIN_012/2024
15,00 € Gašpar Roman Mesto Hriňová
20. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3882 na prenájom hrobového miesta
CIN_013/2024
12,50 € Uhrínová Renáta Mesto Hriňová
20. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3883 na prenájom hrobového miesta
CIN_014/2024
12,50 € Uhrínová Renáta Mesto Hriňová
20. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3529 na prenájom hrobového miesta
CIN_015/2024
15,00 € Melicherová Emília Mesto Hriňová
20. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3744 na prenájom hrobového miesta
CIN_016/2024
15,00 € Makovník Štefan Mesto Hriňová
20. Marec 2024
Kúpna zmluva
VYS_001/2024
1,43 € Matuška Štefan Mesto Hriňová
20. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 556 na prenájom hrobového miesta
CIN_017/2024
10,00 € Strigáčová Paula Mesto Hriňová
11. Január 2024
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevýdzkou motorového vozidla
EXT_003/2024
32,00 € Komunálna poisťovňa Mesto Hriňová
14. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3437 na prenájom hrobového miesta
CIN_002/2024
12,50 € Gondáš Ján Mesto Hriňová
14. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3438 na prenájom hrobového miesta
CIN_003/2024
12,50 € Gondáš Ján Mesto Hriňová
14. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3567 na prenájom hrobového miesta
CIN_004/2024
15,00 € Záňová Elena Mesto Hriňová
14. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 443 na prenájom hrobového miesta
CIN_005/2024
15,00 € Demoč Miroslav Mesto Hriňová
14. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 2185 na prenájom hrobového miesta
CIN_006/2024
15,00 € Lukáč Štefan Mesto Hriňová
14. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 602 na prenájom hrobového miesta
CIN_007/2024
12,50 € Šulek František Mesto Hriňová
14. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 603 na prenájom hrobového miesta
CIN_008/2024
12,50 € Šulek František Mesto Hriňová
14. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 2278 na prenájom hrobového miesta
CIN_009/2024
15,00 € Nosáľ Róbert Mesto Hriňová
14. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 2696 na prenájom hrobového miesta
CIN_010/2024
15,00 € Vreštiaková Anna Mesto Hriňová
14. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 3266 na prenájom hrobového miesta
CIN_011/2024
15,00 € Kuricová Anna Mesto Hriňová
13. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 2812 na prenájom hrobového miesta
CIN_001/2024
15,00 € Výbošťoková Helena Mesto Hriňová
13. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 22 na prenájom hrobového miesta
CIN_300/2023
12,50 € Katreniak Štefan Mesto Hriňová