Centrálny register zmlúv

Mesto Hriňová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva o účinkovaní
KUL_008/2024
170,00 € Beňušková Zuzana, prof. PhDr., CSc. Mesto Hriňová
7. Máj 2024
Zmluva o účinkovaní
KUL_007/2024
100,00 € Sujová Anna Mesto Hriňová
7. Máj 2024
Zmluva o účinkovaní
KUL_006/2024
100,00 € Krnáč Jozef, Ing., PhD. Mesto Hriňová
7. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 3960 na prenájom hrobového miesta
CIN_079/2024
12,50 € Szabová Klára Mesto Hriňová
7. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 3961 na prenájom hrobového miesta
CIN_080/2024
12,50 € Szabová Klára Mesto Hriňová
7. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 3967 na prenájom hrobového miesta
CIN_081/2024
12,50 € Luptáková Emília Mesto Hriňová
7. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 3968 na prenájom hrobového miesta
CIN_082/2024
12,50 € Luptáková Emília Mesto Hriňová
3. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 2907 na prenájom hrobového miesta
CIN_075/2024
12,50 € Šusteková Mária Mesto Hriňová
3. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 2927 na prenájom hrobového miesta
CIN_076/2024
12,50 € Klimo Michal Mesto Hriňová
3. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 2945 na prenájom hrobového miesta
CIN_077/2024
15,00 € Rezáková Mária Mesto Hriňová
3. Máj 2024
Mandátna zmluva
EXT_033/2024
1 990,00 € ANSVO BN s. r. o. Mesto Hriňová
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 2688 na prenájom hrobového miesta
CIN_071/2024
12,50 € Neupauer Ľudovít Mesto Hriňová
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 2689 na prenájom hrobového miesta
CIN_072/2024
12,50 € Neupauer Ľudovít Mesto Hriňová
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 2785 na prenájom hrobového miesta
CIN_073/2024
15,00 € Dančová Marianna Mesto Hriňová
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 2906 na prenájom hrobového miesta
CIN_074/2024
12,50 € Šusteková Mária Mesto Hriňová
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 2009 na prenájom hrobového miesta
CIN_065/2024
15,00 € Halaj Ján Mesto Hriňová
30. Apríl 2024
Zmluva o dielo
EXT_032/2024
48 726,96 € IMREX Holding s. r. o. Mesto Hriňová
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 2303 na prenájom hrobového miesta
CIN_067/2024
12,50 € Hanesová Elena Mesto Hriňová
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 2302 na prenájom hrobového miesta
CIN_066/2024
12,50 € Hanesová Elena Mesto Hriňová
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 2517 na prenájom hrobového miesta
CIN_068/2024
15,00 € Kamenská Anna Mesto Hriňová