Centrálny register zmlúv

Mesto Hriňová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 2657 na prenájom hrobového miesta
CIN_069/2024
12,50 € Mičudová Amália Mesto Hriňová
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 2658 na prenájom hrobového miesta
CIN_070/2024
12,50 € Mičudová Amália Mesto Hriňová
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 1581 na prenájom hrobového miesta
CIN_063/2024
15,00 € Kučerová Amália Mesto Hriňová
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 1532 na prenájom hrobového miesta
CIN_062/2024
15,00 € Kamenská Anna Mesto Hriňová
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 1385 na prenájom hrobového miesta
CIN_061/2024
15,00 € Gondová Emília Mesto Hriňová
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 1281 na prenájom hrobového miesta
CIN_060/2024
15,00 € Hriňová Anna Mesto Hriňová
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 1191 na prenájom hrobového miesta
CIN_059/2024
10,00 € Bariaková Anna Mesto Hriňová
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 1089 na prenájom hrobového miesta
CIN_058/2024
15,00 € Hargašová Anna Mesto Hriňová
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 1043 na prenájom hrobového miesta
CIN_057/2024
12,50 € Malčeková Mária Mesto Hriňová
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 734 na prenájom hrobového miesta
CIN_052/2024
12,50 € Lapínová Danuša Mesto Hriňová
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 735 na prenájom hrobového miesta
CIN_053/2024
12,50 € Lapínová Danuša Mesto Hriňová
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 779 na prenájom hrobového miesta
CIN_054/2024
15,00 € Hrončeková Helena Mesto Hriňová
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 845 na prenájom hrobového miesta
CIN_055/2024
15,00 € Šulek Ondrej Mesto Hriňová
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 1042 na prenájom hrobového miesta
CIN_056/2024
12,50 € Malčeková Mária Mesto Hriňová
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 1907 na prenájom hrobového miesta
CIN_064/2024
15,00 € Stupárová Anna Mesto Hriňová
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo
EXT_031/2024
13 500,00 € eR STAR s.r.o. Mesto Hriňová
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 687 na prenájom hrobového miesta
CIN_049/2024
15,00 € Vreštiak Ján Mesto Hriňová
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 711 na prenájom hrobového miesta
CIN_050/2024
12,50 € Kulichová Amália Mesto Hriňová
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 712 na prenájom hrobového miesta
CIN_051/2024
12,50 € Kulichová Amália Mesto Hriňová
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 591 na prenájom hrobového miesta
CIN_047/2024
15,00 € Púpavová Zuzana Mesto Hriňová