Centrálny register zmlúv

Mesto Hriňová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 2926 na prenájom hrobového miesta
CIN_096/2024
12,50 € Klimo Michal Mesto Hriňová
15. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 252 na prenájom hrobového miesta
CIN_097/2024
15,00 € Tkáč Martin Mesto Hriňová
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluvy
VYS_003/2024
0,00 € Krnáčová Anna Mesto Hriňová
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 Zámennej zmluvy
VYS_004/2024
0,00 € Malček Martin Mesto Hriňová
10. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 32 na prenájom hrobového miesta
CIN_088/2024
12,50 € Kľuková Oľga Mesto Hriňová
10. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 57 na prenájom hrobového miesta
CIN_089/2024
15,00 € Kľuková Oľga Mesto Hriňová
10. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 4009e na prenájom hrobového miesta
CIN_090/2024
12,50 € Očenášová Viera Mesto Hriňová
10. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 4009f na prenájom hrobového miesta
CIN_091/2024
12,50 € Očenášová Viera Mesto Hriňová
10. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 3772a na prenájom hrobového miesta
CIN_092/2024
12,50 € Nôta Štefan Mesto Hriňová
10. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 3772b na prenájom hrobového miesta
CIN_093/2024
12,50 € Nôta Štefan Mesto Hriňová
10. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 3772c na prenájom hrobového miesta
CIN_094/2024
5,00 € Nôta Štefan Mesto Hriňová
9. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody
EXT_034/2024
0,00 € Lupták Peter Mesto Hriňová
9. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 86 na prenájom hrobového miesta
CIN_083/2024
12,50 € Mališová Anna Mesto Hriňová
9. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 87 na prenájom hrobového miesta
CIN_084/2024
12,50 € Mališová Anna Mesto Hriňová
9. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 3777 na prenájom hrobového miesta
CIN_085/2024
12,50 € Mališ Marian Mesto Hriňová
9. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 3778 na prenájom hrobového miesta
CIN_086/2024
12,50 € Mališ Marian Mesto Hriňová
9. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 31 na prenájom hrobového miesta
CIN_087/2024
12,50 € Kľuková Oľga Mesto Hriňová
7. Máj 2024
Zmluva o účinkovaní
KUL_005/2024
120,00 € Vredík Ivan, Mgr.art. Mesto Hriňová
7. Máj 2024
Zmluva o účinkovaní
CIN_078/2024
100,00 € Krnáč Jozef, Ing., PhD. Mesto Hriňová
7. Máj 2024
Zmluva o dielo
KUL_009/2024
150,00 € Gombala Milan Mesto Hriňová