Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2962022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Róbert Tokoš
12. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2972022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Štefan Herák
12. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2982022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Žaneta Heráková
12. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2992022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Bango
12. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3002022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Roman Kušnier
12. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3012022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ľudmila Chabenová
4. Október 2022
Zmluva o reklame
2022 38
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. G&E Trading, a.s.
4. Október 2022
Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o dodávke plynu č.GE2020/010
2022 39
0,00 € G&E Trading, a.s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
4. Október 2022
Dodatok č.5 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č.GE2019/M/005
2022 40
0,00 € G&E Trading, a.s. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
4. Október 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109340050
0109340050
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Slovenská republika
3. Október 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu
2022 37
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Katarína Pomajbová
3. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2822022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lukáš Dizorzi
3. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
283 2022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Marek Suchý
3. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
284 2022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vladimíra Nagyová
3. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
285 2022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Petra Krajčíková
3. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
286 2022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Maria Teresa Trigueros Pina
3. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
287 2022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lenka Bušová
3. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
288 2022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ivan Toráč
3. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
289 2022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Klaudia Wildová
3. Október 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
290 2022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Žaneta Vachová