Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1792023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Marcel Gelo
7. Júl 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1802023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Podhradská
7. Júl 2023
Nájomná zmluva na byt
1812023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ján Malík
22. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1722023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Miroslav Konopa
22. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1732023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mária Psotná
22. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1742023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Stanislav Gažo
22. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1752023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jana Balážová
20. Jún 2023
Dohoda o skončení podnájmu nebytových priestorov
2023 45
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Trnavská arcidiecézna charita
20. Jún 2023
Dohoda o skončení podnájmu nebytových priestorov
2023 46
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Trnavská arcidiecézna charita
19. Jún 2023
Dohoda o úhradách za dodávku vody
2023 43
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Gymnázium M.R. Štefánika
19. Jún 2023
Dohoda o úhradách za dodávku plynu
2023 44
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Gymnázium M.R. Štefánika
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1602023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Mária Kurjaková, PhD.
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1612023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Marián Uhrín
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1622023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Gabriela Oravcová
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1632023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Peter Drahno
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt
1642023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ján Balažovič
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1652023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jakub Miklánek
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1662023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vladimír Mihálik
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1672023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Bc. Lucia Kondákorová
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1682023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ingrid Chudová