Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2022
Nájomná zmluva
2672022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Tatiana Černejková
5. September 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu
2022 33
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alla Nikulina
5. September 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu
2022 34
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Peter Peterka
26. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 03122B5050
2022 32
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Kristína Tangelmajer - Salón KRISTÍNA
23. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2622022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Toráčová
23. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2632022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Róbert Herák
23. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2642022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Fraňová
23. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2652022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alena Bundálová
23. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2662022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Patrik Kuvik
18. August 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0309005012
0309005012
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
18. August 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109345010
2022 31
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. MASTRA - MEDIC s.r.o.
16. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2552022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Sedláková
16. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2562022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Michal Fetr
16. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2572022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Elena Grabasová
16. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2582022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Miroslava Balážová
16. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2592022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mária Fraňová
16. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2602022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Eva Poláková
16. August 2022
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2612022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Paulína Heráková
12. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0109340030
2022 30
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Spoločný úrad samosprávy
11. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0109340040
2022 28
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.