Centrálny register zmlúv

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1682023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ingrid Chudová
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1692023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Bakala
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1702023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ing. Veronika Černušková
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1712023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Gombala
12. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 19/05/2023 - BJ
2023 42
0,00 € Dozor - ING, s.r.o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1492023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alojz Lendel
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1502023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Matúš Herák
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1462023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Viola Heráková
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1472023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Bc. Simoneta Poláková
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt
1482023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lenka Balážová
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1512023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Peter Haluza
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1522023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alxandra Červenková
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1532023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jana Stašáková
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1542023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ján Naďo
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1552023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Tomáš Jurkovič
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1562023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Oľga Uhlíková
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1572023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Božena Garadyová
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1582023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Katarína Bileliková
8. Jún 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1592023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Peter Šubrt
31. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0811015142
2023 41
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Trnavská arcidiecézna charita