Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
05/2024.
0,00 € Obec Hrochoť Marta Štinciková
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
264-2024
0,00 € ELITE Barber, a.s. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Máj 2024
Poistná zmluiva - Hromadné úrazové poistenie-krátkodobé
11-14714 - 5/2024
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Spojená škola internátna, Trebišov, Poľná 1
24. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva č. SPC-ZV-01/2024
242024
0,00 € Slovpaper Collection s.r.o. Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2024/OE/O/1.10
242/2024/OE
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Vavrečka
24. Máj 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby
6803098679
28,00 € Allianz - slovenská poisťovňa a.s. Centrum pre deti a rodiny Polomka
24. Máj 2024
Zmluva jednorázová č. JZ - 2024025
43/2024
670,00 € ZRaPŠ pri Gymnáziu s VJM Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára-Csaplár Benedek VMK
24. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/050-03/2023 K NR SR
103 440,00 € Budwin s.r.o., JUDr. Zuzana Budská, konateľ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/12/54X/3
7 906,26 € DANDY TOYS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
Z/09/2024
269,00 € NADÁCIA AGEL Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
24. Máj 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12019102/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
24. Máj 2024
Dohoda o prepožičaní priestorov KD 21/2024
Dohoda o prepožičaní priestorov KD 21/2024
303,00 € Lantastik SK, s. r. o., Potočná 2835/1A, Čadca Obec Výčapy - Opatovce, Výčapská 467/14, 951 44 Výčapy - Opatovce
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 3/2024 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č. 3/2024
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Gavra Regionálna veterinárna a potravinová správa, Svidník
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
SNM-HM-DZ-2024/1201
0,00 € Mária Dokupilová Slovenské národné múzeum
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 4/2024 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č. 4/2024
0,00 € Poľovnícky spolok Serninec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Svidník
24. Máj 2024
Zmluva o úprave práv a povinností v rámci organizácie podujatia naše mesto
NM24_167
380,00 € Nadácia Pontis Zariadenie sociálnych služieb Senium
24. Máj 2024
Dohoda č. 2024/BB/042 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
2024/BB/042
22 457,76 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Hradište
24. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 22/2024/Ľubotice-cyklo
22/2024/Ľubotice-cyklo
256,00 € Vladimír Michlovič Obec Ľubotice
24. Máj 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
20.prlog-47-35/2024
18,84 € Ján VASIĽOV Ministerstvo obrany SR
24. Máj 2024
Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
O220-122/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Železnice Slovenskej republiky