Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č.: 0193/2013
0193/2013
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Magdaléna Szabóová
28. September 2023
Dodatok č.3 k rámcovej zmluve zo dňa 4.1.2023
Dodatok č.3 k rámcovej zmluve zo dňa 4.1.2023
0,00 € Juraj Hlavička DAJA Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
Zmluva č. 04/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
68/2023
0,00 € Obec Brestovec Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegser
28. September 2023
Nájomná zmluva č. 21/2023
1486
0,00 € Obec Kružlov Dubivská, Švecová, Mihaľová, Hažerová
28. September 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania
10/2023
0,00 € Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Základná škola, SNP 1, Humenné
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná odborná škola podnikania v remeslách s službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. : 0108/2023
0108/2023
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Eva Fördösová
28. September 2023
Dodatok č. 3 k NZ č.09/2023 zo dňa 30.12.2022
1485
0,00 € Obec Kružlov Kožušková
28. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2106824200-č.2, č.3
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Základná škola F.E.Scherera, E. F. Scherrera 40, Piešťany
28. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 30/61/2023/01
Zmluva o ubytovaní č. 30/61/2023/01
1 200,00 € Sumeja Buljugija Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
28. September 2023
Vydavateľská licenčná zmluva č. 13/2023
2023-13-VLZ-VEDA
0,00 € CSČ SAV, v. v. i., VEDA, vydavateľstvo SAV Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied v.v.i.
28. September 2023
Nájomná zmluva č. 22/2023
1484
0,00 € Obec Kružlov Štefániková
28. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. : 0107/2023
0107/2023
35,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Jozef Fördős
28. September 2023
Zmluva o prenájme so servisnými službami
SK230058
0,00 € RICOH Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, Zvolen
28. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
7/2023
0,00 € CUBS plus, s.r.o. Spojená škola Odborárska 2, Košice
28. September 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2023/3323
0,00 € Aneta Ševčíková Slovenské národné múzeum
28. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
CRZč.4929/2023/LSR
0,00 € Katarína Mesíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
28. September 2023
Nájomná zmluva č.20/2023
1483
0,00 € Obec Kružlov Pagáčová, Liptáková
28. September 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku
POZ 588/2023
2 500,00 € Bc. Petra Šagátová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica