Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
NZ HM 19/300 jednohrob KC
259/2024
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Štefánia Púchla
22. Február 2024
NZ HM 19/274 jednohrob KC
255/2024
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Ivona Šidová
22. Február 2024
NZ HM 12/234 dvojhrob TV
188/2024
80,00 € Mestské služby mesta Trnava Milan Kollarovič
22. Február 2024
NZ HM 14/638 jednohrob KC
171/2024
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Eva Lulovičová
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
104/2024
24 000,00 € AGM partners s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
22. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/1402024
Zmluva č. 31/2024/SOŠETt
79,50 € Baseballový klub Angels Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
22. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXU
Dodatok č. 2 2024 Z BOX
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava Obec Bolešov, Bolešov č. 78, 01853 Bolešov
22. Február 2024
Dohoda o jednorázovej náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností
322/2024
10,32 € Mesto Nitra Slovak Telekom, a.s.
22. Február 2024
Spolupráca pri príprave a realizácii podujatia - "Krajská postupová súťaž"
302/2024
0,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
22. Február 2024
Výpožička Synagógy - "GUSTUS JUVENILIS"
301/2024
0,00 € Mesto Nitra Chateau Malanta s.r.o.
22. Február 2024
Výpožička Synagógy - "Oslavy 120. výročia zriadenia Ústavu Nitra
121/2024
0,00 € Mesto Nitra Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta.
152/2024
13,00 € Obec Nandraž Eva Glejdúrová
22. Február 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/145/493
10/2024
307 242,66 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Kolíňany
22. Február 2024
Kúpna zmluva
17-4792-2023-faza3
588,72 € SR-LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s. r. o.
22. Február 2024
Dohoda o cene-vývoz
0000121049
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
22. Február 2024
Zmluva o podm.NP
0000009087
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Marius Pedersen, a.s.
22. Február 2024
ZoPVS - dodatok
222002/13-0060193213
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. U. S. Steel Košice, s.r.o.
22. Február 2024
Dodatok k DoC VP
0100835703/3
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
22. Február 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D11605101/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
22. Február 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D40702001/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zrt.