Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. SNM-MT-ZOV - 2022/1510
ZoV SNM-MT 2022/1510
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzea v Martine Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia
25.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57907-1
77,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Illia Perov
25.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57906-1
83,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anna Chepurna
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa uznesenia č. 26/2022 zo zasadnutia OcZ dňa 23.5.2022
2022/06/03
0,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Obec Šarišské Dravce
25.
Jún
2022
nájomná zmluva
9/6/2022
48,00 € Dom Kultúry v Čadci Andrea Semeradová
25.
Jún
2022
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
2251832
64,68 € SLOVGRAM Park kultúry a oddychu
25.
Jún
2022
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
2251833
92,40 € SLOVGRAM Park kultúry a oddychu
25.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení investičných práv a záväzkov stavby " Považská Teplá - splašková kanalizácia"
480/2022
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva na 21 m2 z pozemku C KN parc. č. 956 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2914 m2 , k. ú. Horný Moštenec, LV č. 281
477/2022
31,92 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č.185/2020
475/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 13 na adrese Rozkvet 2064/141
457/2022
1 002,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 24 na adrese Rozkvet 2064/140
456/2022
1 131,48 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 9 na adrese Moyzesova 819/106
452/2022
2 129,76 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Hromadná licenčná zmluva SOZA Deň rodiny
1410/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
25.
Jún
2022
Prenájom KC Janíkovce pre realizáciu stolnotenisového turnaju
1409/2022
5,15 € Mesto Nitra Miestny odbor Matice slovenskej Janíkovce
25.
Jún
2022
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel
1398/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
25.
Jún
2022
Zmluva o dočasnom užívaní Párovské Háje
1289/2022
196,08 € Mesto Nitra Mgr. Mária Novotná
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1140/2022
14 142,00 € Športový klub karate Kachi Nitra o.z. Mesto Nitra
25.
Jún
2022
ZMLUVA O ZHOTOVENÍ UMELECKÉHO VÝKONU - Leto na korze 2022 - Peter Lachký
79/2022
220,00 € Peter Lachký Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
25.
Jún
2022
ZMLUVA O ZHOTOVENÍ UMELECKÉHO VÝKONU - Leto na korze 2022 - Michal Horský
78/2022
250,00 € Michal Horský Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko