Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Kontrakt č. NO006233_1 na dodávku dreva zo dňa 1.4.2023
NO006233_1
0,00 € Mestské lesy v Bratislave SLOVWOOD Ružomberok , a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ/03/2023
0,00 € Martin Kutlak, Poltár Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
29. Máj 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS00008304488T
351/18/2023/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR č. 3220340
22/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Beckov
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
449/2023/SP-R
9 600,00 € VF-company s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
72023
0,00 € Stredná odbroná škola Základná škola s materskou školou, Nitrica 41
29. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Predmier
29. Máj 2023
Darovacia zmluva
zo dňa 29.5.2023
300,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
29. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023/0338
0,00 € HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o. Regionálny úrad školskej správy v Žiline
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
414/2023/SP-R
9 600,00 € eSOLUTIONS s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. Máj 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS00008304905
350/17/2023/USoDHM - Východoslovenská distribučná a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
NZ č. 809594057-1-2023-NZNP
809594057-1-2023-NZNP
2 037,00 € Železnice Slovenskej republiky Retrack Slovakia s.r.o.
29. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
CPPO_ZM_77-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) mjr. Ing. Ľubomíra Šašalová
29. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
308/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ing. Finga Fúróová
29. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
38/2023
720,00 € Mestská časť Bratislava - Jarovce Redhill production s.r.o.
29. Máj 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P7001/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.24ZVS0000830489R
349/16/2023/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Nájomná zmluva
SNM-MT-NZ-2023/1634
220,00 € Eva Cinková Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
446/2023/SP-R
9 600,00 € Fruit Distillery Cooperation s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 57/2023 zo dňa 09.05.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 57/2023 zo dňa 09.05.2023
0,00 € Somma s.r.o. Trenčianske múzeum v Trenčíne