Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov/nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2023/3913
80,00 € 1881 Bistro Gaslex s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar v Betliari
7. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SF 295/2023 DU
130,00 € Slovenská filharmónia Bc. Miroslava Sedliačiková
7. December 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
04-12-2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Hažlín
7. December 2023
Zmluva o dielo
1/12/2023
99 812,39 € AB enertex, spol. s r.o. ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava
7. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme hnuteľných vecí
1091/ÚKO/2023
492,24 € Slovenské národné divadlo Green Talk, s.r.o.
7. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
4/2023
0,00 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves BK 04 AC LB SPIŠSKÁ NOVÁ VES
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0957
30,00 € Obec Čachtice Sedláčková Anna
7. December 2023
Darovacia zmluva 2023/90009/DAR
2023/90009/DAR
0,00 € Mgr. art. Adam Tóth, ArtD. Slovenské centrum dizajnu
7. December 2023
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 413/2023
2023/0658/KD
0,00 € G - FOREST s.r.o. Mestské lesy Košice a.s.
7. December 2023
Dodatok č.01 k zmluve o duálnom vzdelávaní č.01/2018/DV
01/2018/DV
0,00 € IMA Schelling Slovakia s.r.o. Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
7. December 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705220-3-2023-NZKN
873705220-3-2023-NZKN
328,00 € Železnice Slovenskej republiky Jozef Kováč
7. December 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-439/2020/Bytčica/188/SI_Dodatok č.1
25,81 € Kvetoslava Repkovská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MAS-DaO/2023/01/10
1 470,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Pribeta MAS - Dvory a okolie
7. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
310/2023/UCM
0,00 € Základná organizácia zamestnancov UCM v Trnave OZPŠaV na Slovensku Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. December 2023
Darovacia zmluva
91/2023
300,00 € Tibor Koncsol Obec Kechnec
7. December 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/090/2023
TvU_2023_PdF_138
60,00 € prof. phDr. Peter Žeňuch, DrSc. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Zmluva o dielo
166/2023
40,00 € Ľubica Pulišová Pohronské osvetové stredisko
7. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
TMLV-151/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Tekovské múzeum v Leviciach
7. December 2023
Darovacia Zmluva
2023/01
0,00 € FO Obec Vislava
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 219/2023
12753/2023-M_ODPD
34 700,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Hriadky