Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05468-Z
SPO-V04-05468-Z
19 000,00 € Peter Kasman Slovenská agentúra životného prostredia
22. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106262/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jelšovec
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jacovce v roku 2024
1/2024
32 000,00 € Obec Jacovce TJ Družstevník Jacovce
22. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML_202400018
ZoNHM_018/2024
0,00 € Kubicsek Ladislav Obec Dolné Saliby
22. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
44/2024
50,00 € Obec Hviezdoslavov Eva Puhová
22. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08315-Z
SPO-V04-08315-Z
19 000,00 € Ing. Jana Klučková Slovenská agentúra životného prostredia
22. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106260/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obecný úrad Uhorská Ves
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
50/2024
150,00 € Lukáš Kubičina Stredoslovenská galéria
22. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05985-Z
SPO-V04-05985-Z
19 000,00 € Viliam Strečanský Slovenská agentúra životného prostredia
22. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
E-15/2024
0,00 € J a J, s.r.o. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106258/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Podtureň
22. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
149/1
100,00 € Verejnoprospešné služby Vyšná Gabriela
22. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
1381/16
30,00 € Verejnoprospešné služby Hubáčková Ida
22. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
1017/K
50,00 € Verejnoprospešné služby Pušková Žofia
22. Máj 2024
Dodatok č.1 k poistn. zmluve č.11-4-22885
68/24
1 324,76 € Union poisťovňa, a.s., OBEC Tekovské Nemce
22. Máj 2024
Dodatok 1 k NZ 451/08/IN
67/24
20,00 € Jozef Forgáč OBEC Tekovské Nemce
22. Máj 2024
Dodatok č.1 k NZ 424/08/IN
66/24
20,00 € Jozef Forgáč OBEC Tekovské Nemce
22. Máj 2024
Dodatok 1 k NZ01/13/V
65/24
10,00 € Ján Gordík OBEC Tekovské Nemce
22. Máj 2024
Dodatok 1 k NZ 02/13/VI
64/24
10,00 € Ján Gordík OBEC Tekovské Nemce
22. Máj 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNANCA
003518/2024/LSR
0,00 € Ing. jana Kubov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat