Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Zalužice
0,00 € Obec Zalužice Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vyšná Myšľa
0,00 € Obec Vyšná Myšľa Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vysoká (BS)
0,00 € Obec Vysoká Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vlachovo
0,00 € Obec Vlachovo Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľký Lom
0,00 € Obec Veľký Lom Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Veľké Dravce
0,00 € Obec Veľké Dravce Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Včelince
0,00 € Obec Včelince Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Uzovce
0,00 € Obec Uzovce Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Turňa nad Bodvou
0,00 € Obec Turňa nad Bodvou Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Turčok
0,00 € Obec Turčok Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Rámcová dohoda ,,Zabezpečenie dodávky potravín pre Školskú jedáleň V. Paulínyho-Tótha 32, Senica" - Mlieko a mliečne výrobky
-CRZ-
18 138,56 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica
29. Január 2023
Rámcová dohoda ,,Zabezpečenie dodávky potravín pre Školskú jedáleň V. Paulínyho-Tótha 32, Senica" - Trvanlivé potraviny
-CRZ-
27 422,73 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Trhovište
0,00 € Obec Trhovište Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Tornaľa
0,00 € Mesto Tornaľa Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Štítnik
0,00 € Obec Štítnik Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Šíd
0,00 € Obec Šíd Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Šarišské Sokolovce
0,00 € Obec Šarišské Sokolovce Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Svinica
0,00 € Obec Svinica Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Stráža
0,00 € Obec Stráža Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Stará Halič
0,00 € Obec Stará Halič Štatistický úrad SR