Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 2 k Z/BTS/DRS/24/2020
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) VIP HANDLING, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
037_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Simona Marková
23. Február 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
039_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Kliment Tomáš
23. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
9000943/0909/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, , 974 01 Banská Bystrica Obec Cinobaňa, Banská ul. 315/1, 98522 Cinobaňa
23. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
9000943/0910/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01 Obec Cinobaňa, Banská ul. 315/1, 98522 Cinobaňa
23. Február 2024
DODATOK č. 2 k Mandátnej zmluve č. 32/003/23
DODATOK č. 2 k Mandátnej zmluve č. 32/003/23
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Partizánska Ľupča
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_008/2024
4 000,00 € Cyklistický klub Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_007/2024
2 000,00 € ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_006/2024
4 000,00 € Športový klub stolného tenisu Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_004/2024
2 500,00 € Miestny odbor Matice slovenskej Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_005/2024
18 000,00 € Obecný športový klub Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_003/2024
3 000,00 € DHZ Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_002/2024
3 000,00 € Hokejový klub Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
7/2024
480,00 € Obec Medzibrodie nad Oravou Agentúra FÓRUM ŽIVOTA, o.z.
23. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
34/2024
23,00 € Obec Liptovské Sliače Mária Fullová
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
33/2024
4 152,00 € ML - audit, s.r.o., 089 01 Svidník Obec Liptovské Sliače
23. Február 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20207338
Z26/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Huncovce
23. Február 2024
NANCY, s.r.o.
2024/12
25,00 € NANCY, s.r.o. Obec Štiavnička
23. Február 2024
Skončenie prenájmu priestorov - elokované pracovisko
01-2024
0,00 € Stredná priemyselná škola stav Základná škola Ostredková
23. Február 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
040_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Danihelová Linda