Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Dohoda o splátkach č. 2/2023
2/2023
0,00 € TANINE s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
26. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie a jeho použitie
Z-OVVEP2023/59
150,00 € Michaela Čepcová Kunsthalle Bratislava
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
671/UNB/2023
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava SDM stomatologické centrum s.r.o.
26. September 2023
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky II."
N ZVJS-01753/32-TN-2023
29 392,96 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
279/2023
20,00 € Mestská časť Bratislava - Jarovce Edita Bognárová
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
123-19-23
1,00 € BIELA NOC, o.z. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodaní tovaru č. 519/2019/AXNV k Rámcovej dohode o dodaní tovaru
210/2023/AXNV
0,00 € Pow-en a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2960-Z
SPO-V01-2960-Z
14 000,00 € Roman Fafrák Slovenská agentúra životného prostredia
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023-07
276,00 € Henrieta Mártonová Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
26. September 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe - MUDr. Veronika Vošková Gemeľová
111/2023/HONSP/PaM
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby: Prevádzkový dohľad
DODML/2023/20
5,99 € JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Spojená škola, Sekule 119, Sekule
26. September 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie č.23056/Z
23Z056
450,00 € Milan Matuška Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince
26. September 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majektu a zodpovednosti
ZŠ s MŠ/2023/01/49
616,65 € Kooperativa poisťovňa,a.s. Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
26. September 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe - MUDr. Lucia Svitková Bubláková
110/2023/HONSP/PaM
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
26. September 2023
ZMLUVA
451/2023
0,00 € Adam SAVKA Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023-06
552,00 € Extreme Sport Club Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
26. September 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
773/2023/OMM
120,00 € Johana Baková Mesto Vranov nad Topľou
26. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
ZŠ-A-6-009/2023
0,00 € M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola - ALAPISKOLA
26. September 2023
Oprava podlahových krytín a malieb
Dodatok č.1 k ZoD/2023/01
188 489,09 € FIZO SK s.r.o. Gymnazium Vrable , Skolská 1232/26, 95201 Vrable
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZML-2023/1-1400:191006
0,00 € Súkromná základná umelecká škola, Nové Zámky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre