Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/164/2021/K
2023002085
0,00 € Mirgová Terézia Mesto Košice
28. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
268_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Martišiak Juraj
28. September 2023
Zamestnávateľská zmluva č. 114/2023/PRI
114/2023/PRI
2,00 € Stabilita d.d.s, a.s. Mesto Rajecké Teplice
28. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
1/MRCR/2023
0,00 € Slovenské liečebné kúpele, Rajecké Teplice, a.s. Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná zdravotnícka škola, Trnava Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-38-366/2023
188,80 € RNDr. Mgr. Martina ŠEDZMÁKOVÁ, MHA, MPH Ministerstvo obrany SR
28. September 2023
Dohoda o poskytnutí ubytovania
2.bVzS-176-45/2023
3,00 € Miroslav KARABIN Ministerstvo obrany SR
28. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/132/2021/K
2023002084
0,00 € Rusňáková Zlatica Mesto Košice
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. O 71/2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. O 71/2023
0,00 € TSS GRADE, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
28. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci MANU FORTI
2023/09/0011
2 600,00 € Manu Forti, oz. Bratislavská organizácia cestovného ruchu
28. September 2023
Dohoda č. 23/17/010/14
23/17/010/14
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Leľa
28. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov Katolíckej univerzity
ZML 00966/2023 RE
7 600,00 € IS Slovensko, k.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
28. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a o udelení súhlasu na použitie diela
195/2023
500,00 € Marek Rakučák Košice Región Turizmus
28. September 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
Z/08/2023
120,00 € Ing. Ivo Virgala-VÁŠ BEZPEČÁK Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov
28. September 2023
Kúpna zmluva
UVN-43-119/2023-119
171 600,00 € Unique Medical, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
28. September 2023
Dohoda o použití cestného MV
H20230925001
0,00 € Mgr. Michaela Bodnárová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28. September 2023
Zmluva o ubytovaní (komerčná)
Z/2023/2274/VII/RUK/UOD
226,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Sunita Mahendra Shirsat
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
920/2023/MPRVSR-340
3 087,50 € Albín Ganobjak Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. September 2023
Zmluva vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
058/2023/TVK
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. MONOLIT Slovakia s.r.o.