Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Rámcová zmluva o odbere a zhodnotení odpadu č. ND114/2022 (s dopravou)
67/2022
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o. OBEC Jablonov nad Turňou
9. December 2022
Hromadná licenčná zmluva
ZML-2022015
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Hurbanova Ves
9. December 2022
ZMLUVA O SKUPINOVEJ REZERVÁCII Č. 1226373
ZLC-51-2022
7 025,00 € DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
9. December 2022
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
ÚpSZM/Z/50/2022
4,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Úrad pre správu zaisteného majetku
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005051
24/2022
235 057,27 € Obec Šindliar, Šindliar 144, 082 36 Šindliar Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Pribinova 2, 812 72 Bratislava
9. December 2022
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy na diaľku
25/2022
220,50 € Obec Šindliar, Šindliar 144, 082 36 Šindliar Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
9. December 2022
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy na diaľku
26/2022
43,50 € Obec Šindliar, Šindliar 144, 082 36 Šindliar Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
9. December 2022
Dodatok č.2 k zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1112363
0,00 € Energie 2 Materská škola, Budovateľská 19, Šaľa
9. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25
23/2022
0,00 € Fortiaková Mária, Mgr. Obec Kynceľová
9. December 2022
Nájomná zmluva - byt-Dodatok č. 4
171/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
9. December 2022
dodatok_c_1_k_zmluve_o_terminovanom_uvere_931_2022_uz
OST_014/2022
0,00 € VÚB, a.s Obec Kapušany
9. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
EXT_067/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Helcmanovce
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BKM8
EXT_065/2022
59 958,86 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Helcmanovce
9. December 2022
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni, vypracovanie skutočného vyhotovenia stavby a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta
EXT_066/2022
7 000,00 € Ing. Michal Dzugas Obec Helcmanovce
9. December 2022
Oprava cestnej váhy - Kompostáreň Svit
619/2022
6 941,00 € TAMTRON, s.r.o. Mesto Svit
9. December 2022
dohoda o skončení nájmu
NAJ_318/2022
0,00 € PhDr. Katarína Lukáčová Mesto Nováky, MsÚ
9. December 2022
prenájom DK
NAJ_317/2022
480,00 € Carcoustics Slovakia Nováky s. r. o. Mesto Nováky, MsÚ
9. December 2022
prenájom DK
NAJ_316/2022
480,00 € MSM Nováky, a.s. Mesto Nováky, MsÚ
9. December 2022
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy - Slovak Telekom
INE_091/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Lehota pod Vtáčnikom
9. December 2022
Zmluva o nájme nebytových pristorov
GEN_511/2022
982,72 € JABA – tréningové centrum o.z. Mesto Zlaté Moravce