Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Máj
2021
DODATOK ku KONCESNEJ ZMLUVE NA ZABEZPEČENIE MODERNIZÁCIE A PREVÁDZKY TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA S ROZŠÍRENÝMI ZÁRUKAMI
DODATOK č. 1 ku KONCESNEJ ZMLUVE NA ZABEZPEČENIE MODERNIZÁCIE A PREVÁDZKY TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA S ROZŠÍRENÝMI ZÁRUKAMI 5216/2019/5400/53
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Železnice Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci -účasť na workshopoch laikov a profesionálov /WS3-WS10 projekt 2019-1-SK01-KA 204-060806
ZML 137/2021 RE
0,00 € Zuzana Brtáňová Katolícka univerzita v Ružomberku
12.
Máj
2021
Dohoda č. 21/09/54E/851 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
Dohoda č. 21/09/54E/851
0,00 € Boris Greguš - B.G. SERVIS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
12.
Máj
2021
Dohoda o ukončení právnych vzťahov vyplývajúcich z dohody číslo: 21/16/54E/1469 zo dňa 22.03.2021
21/16/54E/1469
0,00 € Marek Matúš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
12.
Máj
2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie - RV/020/0612
1/017/121/2021
0,00 € MUDr. Norbert Mazur Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-63608
17 054,10 € Martin Svitek Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Dohoda o spolupráci
471/2021
0,00 € Nadácia Pontis Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-63611
5 382,26 € TARIŠKA s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Nájomná zmluva č. 836842053-1-2021-NZNP
836842053-1-2021-NZNP
2 608,79 € Železnice Slovenskej republiky Mária Krajňaková
12.
Máj
2021
Dohoda o ukončení právnych vzťahov vyplývajúcich z dohody číslo: 20/16/54E/5192 zo dňa 25.09.2020
20/16/54E/5192
0,00 € Matej Bačinský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
12.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 2021/OE/18
2021/OE/18
417,85 € Horosová Eva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-63612
3 393,96 € Destiny´S s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-33054
91 967,83 € invisi s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Rámcová zmluva č. ZML 136/2021 RE
ZML 136/2021 RE
42 894,05 € EQUILIBRIA,s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
12.
Máj
2021
Rámcová zmluva
POZ 275/2021
0,00 € MEDICAL GROUP SK a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-33051
98 762,40 € RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Darovacia zmluva
492021
0,00 € HERO SLOVAKIA s.r.o. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-33047
13 612,89 € IMAGINE VISIONS, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-63666
38 802,47 € JK Event, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/41/54E/2727
0,00 € Ing. Viera Sedmáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice