Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania
IZ- 47/2024
0,00 € Petro Kulchytskyi Obec Lednické Rovne
24. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ-46/2024
0,00 € Energie 2 a.s. Obec Lednické Rovne
24. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
IZ-45/2024
0,00 € Energie 2 a.s. Obec Lednciké Rovne
24. Júl 2024
Nájomná zmluva
NZ-17/2024
35,36 € Drahuta Jozef Obec Lednciké Rovne
24. Júl 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa
DPND_015/2024
100,00 € Bošková Zuzana Mesto Bojnice
24. Júl 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 28/05 o nájme bytu č. 11/9
NAJB_014/2024
0,00 € Lopušanová Mária Mesto Bojnice
24. Júl 2024
Zmluva o dodávke elektriny
INE_050/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Bojnice
24. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09462-Z
SPO-V04-09462-Z
19 000,00 € Miroslav Kebísek Slovenská agentúra životného prostredia
24. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
40/2024
0,00 € Marián Královič Hrad Beckov, n.o.
24. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
39/2024
0,00 € Priatelia Beckova Hrad Beckov, n.o.
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí licencie
38/2024
0,00 € Perfect System, s.r.o. Hrad Beckov, n.o.
24. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
771/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Karol Poláček
24. Júl 2024
Zmluva o reklame
37/2024
0,00 € Akebono Brake Slovakia, s.r.o. Hrad Beckov, n.o.
24. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
770/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Karol Poláček
24. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
477/2024-3607, č.z. 26/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Častá
24. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
36/2024
0,00 € Martin Kedro Hrad Beckov, n.o.
24. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02196-Z
SPO-V04-02196-Z
19 000,00 € Ing. Marián Ľalík Slovenská agentúra životného prostredia
24. Júl 2024
Zmluva o výskumno-vývojovej spolupráci
656/190120/2024-ATYP
2 648,16 € Technická univerzita v Košiciach Slovenská batériová aliancia
24. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21475/2024/Šurany
64 200,50 € Alžbeta Veselková MH Invest, s.r.o.
24. Júl 2024
zmluva o nájme
2024-09
3 000,00 € SZUŠ Jánoš ZŠsMŠ Lisková