Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Servisná zmluva č.. FSMA ZP 02-2020 - dodatok č. 1
EXT_255/2023
0,00 € CPO s.r.o. Mesto Turčianske Teplice
5. December 2023
Darovacia zmluva
2023/108
100,00 € COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo Obec Brodské
5. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme motorového vozidla
ZoknMV 1/2023
0,40 € Mesto Medzev Obec Štós
5. December 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/81
1133/2023
0,00 € Mesto Levice Alžbeta Pavlačičová
5. December 2023
Nájom hrobového miesta č. RK1/224
832/2023
82,00 € Mesto Levice Eleonóra Pokoraczká
5. December 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/330
169/2023
54,00 € Mesto Levice Michal Hudec
5. December 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/821
1654/2020
55,00 € Mesto Levice Michal Hudec
5. December 2023
Dohoda o urovnaní v zmysle § 585 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení
006455/2023/LSR
12 608,17 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany
5. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
BB318/2023/0921014-Kzv
5 898,00 € Vlasta KAPIAŠOVÁ Ministerstvo obrany SR
5. December 2023
Zmluva o Elektronickej službe Business24
2023040
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Kokošovce
5. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
BB316/2023/0921014-Kzv
780,00 € Ing. Juraj BOLF Ministerstvo obrany SR
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
05122023
0,00 € Diplomat-profesional, SBS-team, s.r.o. Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným
5. December 2023
Zmluva o dielo č. 10/2023 uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
33/2023
260 478,49 € RAVOZA s.r.o. Obec Prestavlky
5. December 2023
Zmluva o Balíkovom účte
2023039
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Kokošovce
5. December 2023
Dohoda o používaní motorového vozidla SZRB, a.s. na služobné účely č. 14 - 2023 a dohoda o hmotnej zodpovednosti
1688
0,00 € Ing. Ingeborg Čavargová Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
5. December 2023
Zmluva o bežnom účte
19/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12
5. December 2023
Zmluva o Elektronickej službe Business24
20/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12
5. December 2023
Zmluva o balíkovom účte
21/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb - konektivity na službu DidaktaSK
0512023
599,80 € SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
5. December 2023
Zmluva o prenájme softvéru
0502023
245,00 € SmartBooks, a.s. Spojená škola, Školská 535/5, Lendak