Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Nájomná zmluva
78/2024/N
6 309,92 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady
13. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 19-08-2024
19-08-2024
0,00 € Stanislava Opavská Stredisko sociálnej starostlivosti
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
202417
1 000,00 € RNDr. Gabriela Obadalová Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
13. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom podnájme
NAJ_022/2024
100,00 € Šlauková Petra Mestská časť Košice - Západ
13. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
147/2021-2060-4233-BAB7-ZZ-1
167 510,10 € STARVYS, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Jún 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby
122024
73,73 € ALLIANZ - Slovenská poisťovňa Základná umelecká škola v Medzeve
13. Jún 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby
112024
26,50 € ALLIANZ - Slovenská poisťovňa Základná umelecká škola v Medzeve
13. Jún 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby
102024
11,05 € ALLIANZ - Slovenská poisťovňa Základná umelecká škola v Medzeve
13. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby
25/06/2024
0,00 € MFour, s.r.o. Obec Cernina
13. Jún 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PREPRAVE
13.mpr-77-106/2024
13,40 € Richard HABARA Ministerstvo obrany SR
13. Jún 2024
Oprava VDJ Kráľova studňa, Plavecké Podhradie
ZOD/474/2024/BVS
141 885,30 € Noran s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
977/2024/OSČ
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Bodza
13. Jún 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 16/2024
Zmluva o výpožičke zb. predmetov č. 16/2024
0,00 € Východoslovenská galéria Východoslovenské múzeum v Košiciach
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0145/2024
2 465 291,37 € Materská škola PRÚDY, n.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
13. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1 Projekt 2024-1-SK01-KA121-VET-000201556
2024-1-SK01-KA121-VET-000201556
58 000,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Súkromná spojená škola
13. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
384/3310-KE/2024
1,03 € RYBÁROVÁ Ľubica rod. Babjaková Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Jún 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 1084/3320/2024
1084/3320-ZA/2024
23 966,46 € Ižip Róbert Ing. rod. Ižip Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
358/3310-KE/2024
10,50 € Dorin Miroslav rod. Dorin Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
389/3310-KE/2024
0,87 € Šandala Štefan rod. Šandala Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci SNM-MT-ZOS-2024 na príprave a realizácii podujatia Dni mesta Martin 2024
641/2024
1 800,00 € Slovenské národné múzeum Mesto Martin