Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
54/2023/2024
0,00 € Orfeus s.r.o. Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec
1. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
9/2024
16,60 € Obec Liptovská Lúžna Mária Mydliarová
1. Marec 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
UFZBA-21-4/2024
192,28 € Janka PAŠKOVÁ Ministerstvo obrany SR
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02399-Z
SPO-V04-02399-Z
19 000,00 € Bc. Lucia Mojžišová Slovenská agentúra životného prostredia
1. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
KE/OE/SP/POH/2024/2616
435,60 € Kristína Katonová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1. Marec 2024
Rámcová dohoda o zabezpečení dodávok balenej pitnej vody Aqua Natura
01/VOD/2024
8 000,00 € Aquaservis Slovakia a.s. „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
1. Marec 2024
Mimoškolské aktivity
24/113
500,00 € Mladý Dušan Kultúrne zariadenia Petržalky
1. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
1004/2024
99,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Jarmila Gomolová
1. Marec 2024
Dohoda o prevode telefónneho čísla
2024/0188/OT
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mestské lesy Košice a.s.
1. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
MK-18/2024/M
250,00 € doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. Ministerstvo kultúry SR
1. Marec 2024
Zmluva č. 1543 o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu
1543
0,00 € Technické služby mesta Humenné AGRO-Humenné s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
392/2024
45,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Anna Kadelová
1. Marec 2024
Zmluva o dielo - Pamätná kniha mesta Košice
2024000817
1 990,00 € Cimbolák František Mesto Košice
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
387-A.2-HR-46-KZ/2023
46,81 € Mária Juščáková Železnice Slovenskej republiky
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 53/2024
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.53/2024
0,00 € Csaba Varga Obec Beša
1. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
N/A
0,00 € Environmentálny fond Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi
UCO2023/OL2202
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Obec Zvolenská Slatina
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
385-A.2-HR-46-KZ/2023
42,79 € Mgr. Peter Justh Železnice Slovenskej republiky
1. Marec 2024
Zmluva o nájme parkovacieho státia - Attila Szegedi
2302202467
200,00 € Attila Szegedi Trhoviská Ružinov, s.r.o.
1. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-12-LV01-01
655,50 € Slovak Eco Quality Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu