Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Nájomná zmluva
13/2024/P
35 220,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Agentúra AMADEUS, s.r.o.
22. Február 2024
Darovacia zmluva
32/2024
1 000,00 € PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka Obec Melčice-Lieskové
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
8/2024
80,00 € Mesto Košice Obec Mengusovce
22. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
190/ZML/HLZ/2024
0,00 € Jozef Tamáš Obec Rudník
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb SPRO 2023-58 019-2024
2023-58 019-2024
7 880,00 € EUFC SK s.r.o. Obec Orechová Potôň
22. Február 2024
Dohoda o odplate za služby oprávnenej osoby
11/2024/3OP
80,40 € AK PILÁT s.r.o. Obecný podnik Demjata s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
10/2024/2OP
0,00 € AK PILÁT s.r.o. Obecný podnik Demjata s.r.o.
22. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
9/2024/1OP
0,00 € JUDr. Miroslav Pilát, Advokát Obecný podnik Demjata s.r.o.
22. Február 2024
Dohoda o vzájomnej spolupráci
5/2024/KKCA
0,00 € Rádio LUMEN, spol.s.r.o. Kysucká knižnica v Čadci
22. Február 2024
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu
2/2024/KKCA
10 656,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Kysucká knižnica v Čadci
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Z24/2024
50,00 € Melzer Peter Obec Huncovce
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní vody prostredníctvom výdajníka vody
Z23/2024
7,10 € Peter Polhoš Obec Huncovce
22. Február 2024
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva
4/2024
0,00 € SmartBooks, a.s. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku
22. Február 2024
DODATOK C. 002 K ZMLUVE SPP 9103676250 z 18_12_2008
08/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemyse RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.
22. Február 2024
Dodatok c. 002 k Zmluve o dodávke plynu
07/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemyse RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.
22. Február 2024
Internetové pripojenie ZSVDZ - zmena prenosovej rychlosti bez zmeny ce
06/2024
0,00 € RAINSIDE s.r.o. RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.
22. Február 2024
Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie a výkone autorského dozoru opravy poškodených svahov pod mostami v správe SSÚD Liptovský Mikuláš
ZM/2024/0150
39 420,00 € HADE s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. KZP-PO4-SC411-2022-79/CUI1/ZZ/1
KZP-PO4-SC411-2022-79/CUI1/ZZ/1
0,00 € H.B.L. Wood, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22. Február 2024
Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva
ZM202402
163,33 € SmartBooks, a.s. Obec Bretka
22. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
04/2024
0,00 € Obec Lošonec Zmluvné strany, viď príloha