Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
834/2023
40 400,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR KONTAKT Prešov, s.r.o.
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.840/2023
889/2023
40 848,49 € Ministerstvo zdravotníctva SR MEDSERVIS, s.r.o.
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 929/2023
929/2023
876,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Viktória Palešová
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 1013/2023
1013/2023
Doplnená
0,00 € Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 991/2023
991/2023
0,00 € Les Laboratoires Servier Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.1049/2023
1049/2023
0,00 € AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG Ministerstvo zdravotníctva SR
31. Január 2024
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.1131/2023
1131/2023
0,00 € Pierre Fabre Medicament Ministerstvo zdravotníctva SR
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
832/2023
37 318,54 € Ministerstvo zdravotníctva SR Trnavská arcidiecézna charita
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.867/2023
867/2023
366 638,39 € Ministerstvo zdravotníctva SR Diecézna charita Nitra
30. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 1015/2023
1015/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR, v jeho mene koná podpredseda vlády SR a minister obrany SR JUDr. Robert Kaliňák Slovenská republika zastúpená Ministerstvom zdravotníctva SR, v jeho mene koná ministerka zdravotníctva SR JUDr. Zuzana Dolinková
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.830/2023
830/2023
40 400,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR PhDr. Agáta Smelá
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 539/2023
539/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Hrušková Jana
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 511/2023
511/2023
1 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Michal Zahradník
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.840/2023
840/2023
40 202,65 € Ministerstvo zdravotníctva SR ADOS LUAN
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 927/2023
927/2023
1 755,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Chovanová Anna
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 946/2023
946/2023
1 560,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Halušková Daniela
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1030/2023
1030/2023
2 268,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Lenka Lapčák Kratochvílová
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1032/2023
1032/2023
2 994,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR MUDr. Mária Horňáková
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1034/2023
1034/2023
324,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Richard Kosť
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.869/2023
869/2023
1 787 323,20 € Ministerstvo zdravotníctva SR Hospic Milosrdných sestier