Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 157/2023
157/2023
1 524,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Kristína Kačincová
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 499/2023
499/2023
432,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR MUDr. Martin Vatrál
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 557/2023
557/2023
1 452,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Andrea Petríková
9. August 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 621/2023
621/2023
1 230,39 € Ministerstvo zdravotníctva SR Národné rehabilitačné centrum Kováčová
7. August 2023
Zmluva o partnerstve
792/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č.466/2023
466/2023
1 300 251,13 € Ministerstvo zdravotníctva SR Spišská katolícka Charita
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 613/2023
613/2023
926 260,60 € Ministerstvo zdravotníctva SR SOLIDARITAS n.o.,
5. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 402/2023
402/2023
0,00 € Dr.Falk Pharma GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
571/2023
0,00 € Detská ambulancia Malina, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 437/2023
437/2023
1 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Martina Dudová
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 443/2023
443/2023
1 494,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Michaela Petruňová
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 280/2023
280/2023
905,66 € Ministerstvo zdravotníctva SR doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD. MPH
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 432/2023
432/2023
1 200,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Lenka Matiašová
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 438/2023
438/2023
1 800,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR PhDr. Martina Sakmáryová
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 287/2023
287/2023
840,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Diana Jančariková
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 444/2023
444/2023
1 020,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Kristína Mariničová
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 285/2023
285/2023
1 248,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Diana Mikovčáková
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 284/2023
284/2023
1 248,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Jana Gajdošová
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 111/2023
111/2023
1 440,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Diana Petrová
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 290/2023
290/2023
1 020,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Mgr. Petra šatková