Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 17-KR/2024/OBOS
1130001940
1 400,00 € KPMG Slovensko Advisory, k.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 20-KR/2024/OBOS
1130001941
2 930,00 € CTP Invest SK, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 13-KR/2024/OBOS
1130001942
1 400,00 € Photoneo s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 18-KR/2024/OBOS
1130001943
1 400,00 € CBRE, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 19-KR/2024/OBOS
1130001944
1 400,00 € Materasso Slovakia s.r.o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2024
Rámcová dohoda o dodaní tovaru
1210000180
69 035,94 € VISI INVEST s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náhrad
1130001923
0,00 € News and Media Holding a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náhrad
1130001924
0,00 € MAFRA Slovakia, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náhrad
1130001925
0,00 € Miriam Šramová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náhrad č. 04-KR/2024/OBOS
1130001926
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náhrad č.05-KR/2024/OBOS
1130001927
0,00 € Technická Univerzita v Košiciach Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náhrad č.06-KR/2024/OBOS
1130001928
0,00 € Technická Univerzita v Košiciach Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náhrad č.07-KR/2024/OBOS
1130001929
0,00 € Slovenská technická univerzita Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Máj 2024
RD - čítačky dokladov, skenerov odtlačkov prstov a podpisových tabletov
1210000178
154 440,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Máj 2024
Rámcová dohoda o kúpe čítačiek čipových kariet
1210000179
1 260,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
1110000839
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
1110000837
0,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
1110000838
0,00 € Slovenská produkčná, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb ku komplexnému systému na vytváranie, výmenu, manipuláciu a ochranu citlivých a utajovaných informácií SR, EÚ a NATO medzi ústredím MZVEZ SR a zastupiteľskými úradmi SR č. 032579/2024-OOIK-1
1110000836
358 776,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Máj 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 11/2024-FINO
1130001922
166 578,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR