Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 17/2024/POCE
1130001898
1 374,00 € DELTA DEFENCE, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Február 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 18/2024/POCE
1130001899
1 374,00 € Wandal Production, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Február 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 19/2024/POCE
1130001900
1 374,00 € MediaTech Central Europe, a. s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Február 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 20/2024/POCE
1130001901
1 374,00 € AudioPressBox, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Február 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 21/2024/POCE
1130001902
1 374,00 € Peter Mrazik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Február 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 22/2024/POCE
1130001903
1 374,00 € TATRAVAGÓNKA, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Február 2024
Kúpna zmluva č. 02/2024-OKUD
1110000811
5 020,00 € Filip Kulisev - Amazing Planet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Február 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 2/2024/SK UNESCO
1130001882
0,00 € Gabriela Czanner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. Február 2024
Zmluva o výpožičke č. 010470/2024-SLUŽ
1130001881
0,00 € Správa účelových zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Február 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 1/2024/SK UNESCO
1130001880
0,00 € Viera Bordoy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. Január 2024
Zmluva o zabezpečení licencií a služieb ESET
1110000809
77 385,60 € Aricoma Systems s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Január 2024
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií
1110000808
75 752,40 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Január 2024
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o zabezpečení leteniek č. 039571/2022-1
1210000144
0,00 € NADOSAH, spol. sr.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. December 2023
Zmluva na poskytovanie služieb č. 010725/2023-OOIK-1
1110000805
86 400,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete
1110000806
356 832,00 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
1110000807
68 400,00 € IstroSec Services s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. December 2023
Kontrakt uzavretý v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
1130001879
7 138 702,00 € Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. December 2023
Zmluva č. MVZP/2023/14 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001877
8 000,00 € Inštitút ázijských štúdií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. December 2023
Zmluva č. MVZP/2023/19 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001878
11 000,00 € Združenie FEMAN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. December 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 3559010173
1110000803
4 403,88 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR