Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 3559010173
1110000803
4 403,88 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. December 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 1009901706
1110000802
16 288,62 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. December 2023
Poistná zmluva pre poistenie medzinárodnej prepravy zásielok č. 4679001659
1110000804
866,26 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. December 2023
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií
1110000800
12 350,18 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. December 2023
Zmluva o zabezpečení podpory a licencií
1110000801
118 789,63 € KOLAS, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. December 2023
Hromadná poistná zmluva poistenia motorových vozidiel číslo 11-951-78901453
1110000799
8 627,64 € Union poisťovňa, a. s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. December 2023
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 11/2023-OKUD
1110000798
4 488,00 € Calder, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1130001876
233 931,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
177485/2023
0,00 € encare, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. December 2023
Rámcová dohoda o kúpe káblov
1210000170
2 954,40 € Henrich Sonnenschein - ITSK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. December 2023
Rámcová dohoda o kúpe digitálnych fotoaparátov
1210000171
24 840,00 € FaxCopy Pro s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. December 2023
Rámcová dohoda o kúpe tlačiarní a inch zariadení
1210000172
47 838,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. December 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie č. 7/2023-OKUD
1110000796
1 500,00 € Nadácia Konzervatória v Bratislave Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. December 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad 28/2023/SK UNESCO
1130001875
0,00 € Ľubica Magnússon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. December 2023
Rámcová dohoda na nákup IP koncových telekomunikačných zariadení a súvisiaceho príslušenstva č. 019107/2023
1210000169
54 288,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. December 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č.13/2023/SK UNESCO
1130001874
0,00 € Ľubica Voľanská Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. December 2023
Rámcová dohoda o kúpe osobných počítačov a rack serverov
1210000168
124 812,00 € flex-it,s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
30. November 2023
Zmluva o dielo č. 60/2023-PREZ
1110000795
1 004,94 € DP chocolate, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. November 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu na rok 2024
1110000793
122 132,48 € Slovenský plynárensky priemysel,a.s Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29. November 2023
Zmluva o dielo č. 61/2023-PREZ
1110000794
3 775,00 € Majolika-R, s.r.o. r.s.p. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR