Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č. OĽZ-019-3730-2022-AK-777
OĽZ-019-3730-2022-AK-777
0,00 € Alena Spišská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-346
OĽZ-019-3730-2022-AK-346
0,00 € Alena Zbytková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Máj 2013
Zmluva o zabezpečení stravovania
02/2013
0,00 € ALERGA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU č. OĽZ-019-3730-2022-AK-746
OĽZ-019-3730-2022-AK-746
0,00 € Alexandra Kotrbancová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie - RV/020/1432
1/017/261/2022
0,00 € Alexandra Kotrbancová, dipl.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-340
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku č. OĽZ-019-3730-2022-AK-340
0,00 € Alexandra Slaničková, dipl.f. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. November 2022
Zmluva o klinickom skúšaní - skúšaný liek: s názvom “Dvojito maskované, placebom kontrolované, klinické skúšanie fázy 2 testujúce dávkovací režim skúšaného produktu danicopan (ALXN2040) u pacientov so sekundárnou geografickou atrofiou (GA) .....
2/017/277/2022
0,00 € Alexion Pharmaceuticals, Inc. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. Júl 2013
Poistenie profesijnej zodpovednosti FNsP Žilina
0140112013
8 384,79 € Alianz Slovenská poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. December 2016
poistná zmluva č. 511094507 dodatok č.1
511094507
4 625,80 € Alianz, Slovenská poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-263
OĽZ-019-3730-2022-AK-263
0,00 € Alica Čechovičová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Júl 2015
Poistná zmluva
0140312015
3 200,70 € Allianz - Slovenská poistovňa a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Október 2015
Poistenie profesijnej zodpovednosti a nemajetkovej ujmy
0140532015
17 991,48 € Allianz - Slovenská poistovňa a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. December 2011
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
1 000,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. December 2013
Poistná zmluva
411 018 037
Doplnená
4 686,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Júl 2014
Poistná zmluva
1/010/111/2014
9 790,10 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. December 2014
Poistná zmluva
411019 968
4 565,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. December 2014
Poistenie vozidiel MOJE AUTO
9861023591
352,25 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. December 2014
Poistenie vozidiel MOJE AUTO
9861023592
918,06 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Október 2016
Poistenie profesijnej zodpovednosti a nemajetkovej ujmy
014062016
4 625,80 € Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
1. Október 2014
Flotilová poistná zmluva
1/011/153/2014
Doplnená
417,16 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina