Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-537
OĽZ-019-3730-2022-AK-537
0,00 € Štefánia Harceková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-538
OĽZ-019-3730-2022-AK-538
0,00 € Helena Chovaňáková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-539
OĽZ-019-3730-2022-AK-539
0,00 € Zuzana Chovancová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-540
OĽZ-019-3730-2022-AK-540
0,00 € Bc. Anežka Jamečná Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-541
OĽZ-019-3730-2022-AK-541
0,00 € Jana Jánošová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-542
OĽZ-019-3730-2022-AK-542
0,00 € Mgr. Mária Janušová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-543
OĽZ-019-3730-2022-AK-543
0,00 € Bc. Júlia Jendrišáková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-544
OĽZ-019-3730-2022-AK-544
0,00 € Miroslava Jozefčeková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-545
OĽZ-019-3730-2022-AK-545
0,00 € Bc. Erika Kadáčková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/017/319/2022
0,00 € OK AMBULANCIA, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-546
OĽZ-019-3730-2022-AK-546
0,00 € Kristína Kameniarová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-547
OĽZ-019-3730-2022-AK-547
0,00 € Andrea Kavacká Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-548
OĽZ-019-3730-2022-AK-548
0,00 € PhDr. Katarína Krajčiová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-549
OĽZ-019-3730-2022-AK-549
0,00 € Bc. Nadežda Kubove Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-550
OĽZ-019-3730-2022-AK-550
0,00 € Iveta Kuricová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-551
OĽZ-019-3730-2022-AK-551
0,00 € Zuzana Lisková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-552
OĽZ-019-3730-2022-AK-552
0,00 € Jana Majtánová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-553
OĽZ-019-3730-2022-AK-553
0,00 € Dominika Michlíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-554
OĽZ-019-3730-2022-AK-554
0,00 € Ivana Novotná Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-555
OĽZ-019-3730-2022-AK-555
0,00 € PhDr. Magdaléna Padalová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina