Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/168 - "Infúzne roztoky" - časť č. 6
1/017/331/2023
11 432,30 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/055 - "Liečivá pre srdcovocievny systém č. 6"
1/017/324/2023
5 053,40 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/056 - "Liečivá pre srdcovocievny systém č. 7"
1/017/325/2023
3 821,40 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/102 - "Analgetiká" - časť č. 2
1/017/326/2023
9 173,23 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/119 - "Antiinfektíva" - časť č. 5
1/017/327/2023
1 418,34 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. November 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1500
1/017/328/2023
0,00 € Mgr. Anežka Belicová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. November 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1544
1/017/329/2023
0,00 € Mgr. Silvia Poliaková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej poistnej zmluve č. 942460175
1/340/053/2007
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Október 2023
Darovacia zmluva - finančný dar
3/1300/24/2023
18 000,00 € DevelopNet, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Október 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/283 - motorové vozidlo Vlkswagen Transporter
1/017/322/2023
1 197,60 € RESCUE SYSTÉM, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Október 2023
Dohoda o urovnaní č. 017/5/2023/282
5/017/323/2023
0,00 € Športový klub STAVBÁR - CENTRUM ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka č. RV/020/1394
1/017/281/2023
0,00 € MUDr. Miroslava Bley Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka č. RV/020/1395
1/017/282/2023
0,00 € MUDr. Júlia Jankechová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1499
1/017/319/2023
0,00 € Bc. Nadežda Kubove Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní odbornej praxe
5/017/320/2023
0,00 € Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1495
1/017/314/2023
0,00 € Terézia Zuziková, DiS. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1494
1/017/315/2023
0,00 € Mgr. Mária Krajčiová, DiS. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1496
1/017/316/2023
0,00 € Bc. Drahomíra Knižková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1498
1/017/317/2023
0,00 € Bc. Tatina Sláviková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1503
1/017/318/2023
0,00 € Natália Sonderlichová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina