Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-576
OĽZ-019-3730-2022-AK-576
0,00 € Jana Brodňanová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-577
OĽZ-019-3730-2022-AK-577
0,00 € Tatiana Danišová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-578
OĽZ-019-3730-2022-AK-578
0,00 € Mgr. Miroslava Danížková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-579
OĽZ-019-3730-2022-AK-579
0,00 € Mgr. Jana Ďurajková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-580
OĽZ-019-3730-2022-AK-580
0,00 € Darina Furťová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-581
OĽZ-019-3730-2022-AK-581
0,00 € Andrea Futo Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-582
OĽZ-019-3730-2022-AK-582
0,00 € Mgr. Michaela Gogová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-583
OĽZ-019-3730-2022-AK-583
0,00 € Mgr. Barbora Gorčáková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-584
OĽZ-019-3730-2022-AK-584
0,00 € Soňa Hanáková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-585
OĽZ-019-3730-2022-AK-585
0,00 € Renáta Hlavinková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-586
OĽZ-019-3730-2022-AK-586
0,00 € Soňa Hrnčárová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-587
OĽZ-019-3730-2022-AK-587
0,00 € Helena Chodelková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-588
OĽZ-019-3730-2022-AK-588
0,00 € Ľuba Chovanculiaková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-589
OĽZ-019-3730-2022-AK-589
0,00 € Bc. Monika Chromková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-590
OĽZ-019-3730-2022-AK-590
0,00 € Anna Jankovská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-591
OĽZ-019-3730-2022-AK-591
0,00 € Jarmila Kasáková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-592
OĽZ-019-3730-2022-AK-592
0,00 € Jana Kovalčíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-593
OĽZ-019-3730-2022-AK-593
0,00 € Anna Kubalová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-594
OĽZ-019-3730-2022-AK-594
0,00 € Monika Kubicová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-595
OĽZ-019-3730-2022-AK-595
0,00 € Hana Kubíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina