Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
5/017/350/2023
Doplnená
0,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. November 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1493
1/017/346/2023
0,00 € Bc. Miroslava Štefundová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. November 2023
Darovacia zmluva - vecný dar
3/1200/26/2023
200,00 € Mgr. Zuzana Kadašiová - Zuz Photo Collection Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/118 - "Antiinfektíva" - časť č. 4
1/017/347/2023
61 695,35 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. November 2023
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. 017/1/2023/067 - "Zabezpečovanie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme"
1/017/343/2023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. November 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
5/017/344/2023
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. November 2023
Zmluva o dielo č. 017/1/2023/239 - "Výmena okien a dverí na objektoch LDCH, Kuchyňa, NTS"
1/017/345/2023
35 394,00 € Okienkovo, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/156 - "Liečivá pre výživovú a látkovú premenu" - časť č. 1
1/017/339/2023
34 236,08 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/157 - "Liečivá pre výživovú a látkovú premenu" - časť č. 2
1/017/340/2023
6 487,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/159 - "Liečivá pre výživovú a látkovú premenu" - časť č. 4
1/017/341/2023
2 818,20 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. November 2023
Darovacia zmluva - finančný dar
3/0400/25/2023
300,00 € PhDr. Peter Ďurný Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/131 - "Antiinfektíva" - časť č. 17
1/017/336/2023
204 128,93 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/155 - "Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou"
1/017/332/2023
50 503,46 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/153 - "Antidiaroiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá" - časť č. 1
1/017/333/2023
68 774,84 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/095 - "Liečivá pre zmyslové orgány" - časť č. 3
1/017/334/2023
14 243,30 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/060 - "Liečivá pre srdcovocievny systém č. 11"
1/017/335/2023
5 596,25 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/166 - "Infúzne roztoky" - časť č. 4
1/017/330/2023
2 600,84 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/168 - "Infúzne roztoky" - časť č. 6
1/017/331/2023
11 432,30 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/055 - "Liečivá pre srdcovocievny systém č. 6"
1/017/324/2023
5 053,40 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. November 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/056 - "Liečivá pre srdcovocievny systém č. 7"
1/017/325/2023
3 821,40 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina