Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2022
Zmluva o dielo č. 0147/1/2022/022 - "Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek JIS Urológia"
1/017/088/2022
7 630,44 € APEN s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. September 2022
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a o úhradách za ňu
1/017/238/2022
0,00 € APL ANAJ s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. November 2022
Zmluva o dielo č. 017/1/2022/205 - Rekonštrukcia podláh - ambulancie detské oddelenie, ambulancia onkologické oddelenie, operačná sála gynekológia (P2, P3)
1/017/276/2022
30 383,54 € APLIK - PODLAHY, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Január 2019
Zmluva o dielo č. 070/1/2018/71
070/1/2018/71
52 710,00 € Applipower, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Marec 2021
Zmluva o dielo č. 017/1/2021/35
1/017/090/2021
59 631,60 € Applipower, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17. Júl 2018
Zmluva o dielo č. 070/1/2018/42
070/1/2018/42
13 860,00 € Archekta, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18. Máj 2016
Kúpna zmluva
č. 070/1/2016/08
24 160,00 € Armerina s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12. Október 2020
Smlouva o výpůjčce
5/017/249/2020
5 400,00 € Arthrex s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. Október 2017
Kúpna zmluva - matrace
0600042017
3 840,00 € Artspect spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. August 2019
Čiastková kúpna zmluva č. 017/1/2019/44
017/1/2019/44
1 298 968,00 € Artspect spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Júl 2018
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a o úhradách za ňu
1/070/203/2018
Doplnená
0,00 € AS MEDICA, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9. August 2012
Zmluva o nájme nebytového priestoru
070/2/2012/17
5 550,00 € AS Selecta s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. November 2011
Dohoda č. 55/78/15
55/78/15
3 590,83 € ASCO International s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Október 2011
Dohoda č. 39/33/15
39/33/15
1 381,24 € Askin & Co., spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Júl 2014
Zmluva na služby - oprava retinálneho tomografu
0600132014
4 252,96 € ASKIN & Co., spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3. Marec 2021
Zmluva o výpožičke č. 017/5/2021/26
5/017/064/2021
Doplnená
0,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31. Marec 2021
Zmluva o výpožičke č. 017/5/2021/37
5/017/091/2021
Doplnená
0,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Marec 2022
Kúpna zmluva č. 017/1/2021/186 - "Multifunkčné zariadenie HRA+OCT"
1/017/066/2022
298 200,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13. Júl 2011
Kúpna zmluva
01-09-042
1,00 € Askin&Co, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Marec 2018
Zmluva o podpore a rozvoji softvérových modulov SK - DRG
28032018
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina