Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-556
OĽZ-019-3730-2022-AK-556
0,00 € Lenka Prišťová Machajová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-557
OĽZ-019-3730-2022-AK-557
0,00 € Bc. Alžbeta Seidlová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-558
OĽZ-019-3730-2022-AK-558
0,00 € Bc. Magdaléna Trulíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-559
OĽZ-019-3730-2022-AK-559
0,00 € Miroslava Vavreková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-560
OĽZ-019-3730-2022-AK-560
0,00 € Mgr. Jana Záhorská Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-561
OĽZ-019-3730-2022-AK-561
0,00 € Marcela Ilenčíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-562
OĽZ-019-3730-2022-AK-562
0,00 € Katarína Jaššová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-563
OĽZ-019-3730-2022-AK-563
0,00 € Janka Kuťová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-564
OĽZ-019-3730-2022-AK-564
0,00 € Bc. Alena Poništová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-565
OĽZ-019-3730-2022-AK-565
0,00 € Mgr. Mária Popelková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-566
OĽZ-019-3730-2022-AK-566
0,00 € Bc. Alena Samcová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-567
OĽZ-019-3730-2022-AK-567
0,00 € Danka Stasinková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-568
OĽZ-019-3730-2022-AK-568
0,00 € Bc. Kristína Štuchalová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-569
OĽZ-019-3730-2022-AK-569
0,00 € Mgr. Darina Vojteková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-570
OĽZ-019-3730-2022-AK-570
0,00 € Mária Singerová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-571
OĽZ-019-3730-2022-AK-571
0,00 € Bc. Jana Justhová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-572
OĽZ-019-3730-2022-AK-572
0,00 € PhDr. Barbara Doricová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-573
OĽZ-019-3730-2022-AK-573
0,00 € Mgr. Slavomíra Madigárová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-574
OĽZ-019-3730-2022-AK-574
0,00 € Verona Asttica Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku OĽZ-019-3730-2022-AK-575
OĽZ-019-3730-2022-AK-575
0,00 € Miroslava Bačíková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina